Konserndirektør for HR og HMS, Anne Thorbjørnsen, og hovedvernombud og maskinfører, Tove Rønning i Veidekke. Foto: Veidekke

Innlegg: Så gutta skal bygge landet og jentene pleie det, eller?

Mandag 1. mars er ordinær søknadsfrist for inntak til videregående skole og formidling til læreplass. I dette innlegget skriver Veidekkes konserndirektør for HR og HMS, Anne Thorbjørnsen, og hovedvernombud og maskinfører, Tove Rønning, om mulighetene i bygg og anlegg og hvorfor det trengs flere jenter på laget.

Artikkelforfatterne

Anne Thorbjørnsen er konserndirektør for HR og HMS og Tove Rønning er hovedvernombud og maskinfører i Veidekke.

Å jobbe på et bygg- eller anleggsprosjekt er både lærerikt, utfordrende og passer minst like bra for kvinner som for menn. Det er heldigvis økende interesse hos unge kvinner til å søke seg til bygg- og anleggsnæringen, men vi trenger mange flere med på laget.

Ikke minst fordi mange jenter i dag går glipp av en mulig karrierevei på grunn av utdaterte holdninger.

I Veidekke er vi opptatt av at ulike kompetanser og egenskaper bidrar til utvikling og verdiskaping. Ved å involvere mennesker med ulike perspektiver kan etablerte tankesett utfordres, noe som i tur kan lede til bedre beslutninger og løsninger.

Da kan ikke vi og resten av bygg- og anleggsbransjen fortsette med å rekruttere bare fra den ene halvparten av befolkningen.

Tradisjonsfloka
Kjønnstradisjonelle utdanningsvalg er et av de største hindrene for å få mer mangfold inn i bedrifter. I Bergen har vi opplevd det motsatte:

Dyktige kvinnelige rollemodeller i betongfaget har dratt med seg flere og sannsynligvis har vi nå norgesrekord i antall kvinnelige betonglærlinger på en og samme byggeplass.

Fra samfunnsforskningen kan vi lese at manns- og kvinnedominerte miljøer virker selvforsterkende. Å være i minoritet kan for mange virke lite attraktivt. De siste årenes ingeniørkull i bygg- og anleggsfag har hatt en kvinneandel på mellom 30-40 prosent, mens andelen kvinnelige søkere til yrkesfag bygg- og anleggsteknikk (Vgs) har ligget på kun 6 prosent.

Vet foreldrene sine barns beste?
En ny undersøkelse Opinion har gjennomført for Veidekke viser at foreldrenes råd er preget av et svært tradisjonelt kjønnsrollemønster.

Blant jenteforeldrene til landets tiendeklassinger anbefaler kun 10 prosent bygg- og anleggsfag til sin datter, men om de hadde hatt en sønn ville 26 prosent anbefalt samme utdanning.

Dette synes vi er trist.

Frykt for hardt fysisk arbeid og mannsdominert arbeidsmiljø skremmer nok vekk mange. Men heldigvis er hverdagen langt mer positiv enn mange kan få inntrykk av. Våre interne undersøkelser viser at våre kvinnelige fagarbeidere og lærlinger trives like godt som sine mannlige kolleger.

Ifølge sosiolog Aurora Berg blir rådgiverne på ungdomsskolen påvirket av hvem som er foreldre til eleven når de skal veilede ungdom om videregående utdanning.

Hun mener at det eksisterer en klassetilpasset rådgivning og at dette øker sjansen for at ungdom ikke velger utdannelse etter egen interesse. Vi trenger flere jenter i bygg og anlegg, og helt sikkert også gutter i helse- og omsorgsfag.

Vi må både erkjenne og tørre å utfordre utdaterte holdninger og kjønnsroller på manns- og kvinnedominerte arbeidsplasser. I tillegg må vi skape gode rollemodeller og lette trykket på dem som velger utradisjonelt.

Store behov for fagarbeidere
Prognoser fra Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg, viser at vi trenger 8.500 nye fagarbeidere innen bygg og anlegg hvert eneste år frem mot 2030 og mer enn fire av ti bedrifter sliter med å få tak i fagarbeidere. Bygg- og anleggsbransjen må rekruttere fra hele befolkningen og ikke halvparten for å kunne bygge konkurransekraft for fremtiden.

I Veidekke erkjenner vi at vi har vært for dårlige med å rekruttere kvinnelige fagarbeidere. Det har vi tenkt å gjøre noe med – men da trenger flere jenter å ta fagutdanning blant annet i betongfag, tømrerfag, anleggsmaskinførerfag, vei og anleggsfag.

Følg drømmen – ikke strømmen
De fleste barn elsker å bygge, men til nå er det nesten bare guttene som velger å fortsette med dette når de skal velge utdanning og yrke.

Vi håper ungdom i større grad vil legge egne interesser og motivasjon til grunn for sine valg, og at flere jenter krysser av for bygg- og anleggsteknikk.

I Veidekke har vi en målsetting om minst 10 prosent lærlingeandel i våre kjernefag. Vår virksomhet i Norge har i dag 3.100 egne ansatte fagarbeidere inkludert 218 lærlinger i et bredt spekter av fag - og vi trenger flere – både kvinner og menn, gutter og jenter.

Det vi ønsker oss aller mest av foreldre i årene fremover er støtte til jenter og gutter som har motivasjon og interesse for praktiske fag.

Sett dere inn i utdanningsmulighetene. En praktisk yrkesutdannelse gir mange muligheter og behovet er stort.

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget står for forfatterens regning.