Svein Bjørberg

Innlegg: OSCAR-hjulet har begynt å rulle

Forskningsprosjektet OSCAR, som handler om verdi for eiere og brukere av bygninger, er nå avsluttet, men det skal leve videre i form av en veileder til bruk på veien mot å realisere verdi for bruker, eier og samfunnet. Innspill og nye gode erfaring samt linker til modeller og verktøy kan meldes inn. Det vil gi fart på hjulet videre. 

Svein Bjørberg

Professor FoU-leder
NTNU/Multiconsult

Ingen konklusjoner i forskningsprosjekter for optimale gjennomføringsmodeller er evigvarende. Derfor har vi i OSCAR-prosjektet valgt å lansere resultatet i en veileder med navnet «Verdihjulet» som tegn på at det ikke er statisk men dynamisk. Tidligfasen, med sin kravspesifikasjon (input), er av vesentlig betydning for sluttresultatet, dvs selve bygget (output). Veien dit kan ha mange delprodukter i ulike faser (throughputs). OSCAR-prosjektet, og dermed Verdihjulet, er en veileder for å komme over broen mellom tidligfase og bruksfase uten å ta stilling til hvordan man skal gå. Gjennomførings-prosessen, som funksjon av anbuds-, entreprise- og kontraktsform, vil alltid være prosjekt-, geografi- og tidsavhengig.

Vi har i tidligere artikler om OSCAR-prosjektet påpekt at utvikling av verdifulle bygg krever at vi ser utover vår egen prosjektnavle og tenker livsløpsøkonomi og bruk over tid. Vi ser nå mer og mer at kravspesifikasjon inneholder mål som først kan etterprøves over tid. Bygget som output er en ting men effekten eller outcome kan først måles etter en tids bruk. På bakgrunn av dette har vi tidligere anbefalt myndighetene om å vurdere innføring av minimum 5 års garantitid, slik at effekten av leveransen kan måles etter 5 år. Dette vil bidra til å sikre kvalitet over tid og dermed intensjonene i Stortingsmelding Stm 28 2011-2012 «Gode bygg for eit betre samfunn».

Verdhjulet har begynt å rulle, se www.verdihjulet.no. I tilknytning til arbeidet er det gjennomført en rekke bachelor- og masteroppgaver samt skrevet en rekke artikler. Alt dette finnes på www.oscarvalue.no. Prosjektet har også, i samarbeid med Bygg21, NBEF og Senter for Eiendomsfag, oppdatert boka «Ord og utrykk i bygg og eiendom» til en nettbasert utgave, se www.byggordboka.no.

Vi vet at ingen resultater av forskning har en evig sannhet. Spesielt er dette en viktig erkjennelse i vår næring som følge av nye erkjennelser, ny teknologi både i byggene og i det som foregår i byggene og det vil bli utviklet nye modeller og verktøy. Vi oppfordrer derfor aktører i næringen, som har nye modeller og verktøy eller forslag til følgeprosjekter eller andre innspill, som ønsker inntatt i Verdihjulet, til å ta kontakt på mail Oscar@multiconsult.no Det er opprettet en aktiv liten partnergruppe som, som sammen med nye innspill, skal gi fart på hjulet videre.