Kjededirektør Karl Arne Jespersen i Mesterhus. Foto: Mesterhus/CF Wesenberg
Kjededirektør Karl Arne Jespersen i Mesterhus. Foto: Mesterhus/CF Wesenberg

Innlegg: Norske håndverkere er de store taperne av bygge- og deleforbudet i Oslo

Mesterhus vil klage inn Oslo kommunes vedtak om et midlertidig bygge- og deleforbud i områdene dekket av småhusplanen i Oslo.

Innlegg av

Karl Arne Jespersen
Kjededirektør Mesterhus Norge

Onsdag forrige uke vedtok Plan- og bygningsetaten i Oslo å innføre midlertidig bygge- og deleforbud i byens småhusområder. Det er liten tvil om at det er behov for å revidere arkitekturkravene for å bevare gode, hyggelige småhusområder i Oslo, men Byrådet kan ikke utradere en hel næring på veien.

Byggebransjen i Oslo er tredelt og det er de små, lokale håndverksbedriftene som rammes hardest av et byggeforbud for småhus. Det er disse små håndverksbedriftene som er den viktigste arbeidsplassen for norske fagutdannede håndverkere.

De store entreprenørene berøres i liten grad, da de primært arbeider på leilighetsprosjekter som ikke rammes av forbudet. De store entreprenørene bygger primært med innleid arbeidskraft og i stor grad av arbeidere uten norsk mesterbrev. Rehabiliteringsmarkedet, som per i dag domineres av utenlandsk, midlertidig arbeidskraft berøres også i liten grad av forbudet.

Tilbake står de små norske håndverkerbedriftene, som livnærer seg av, og opererer hoveddelen av småhusmarkedet. Det er i disse bedriftene vi finner den høyeste andelen fast ansatte fagarbeidere bosatt i Norge. I småhusmarkedet finner vi også en høy andel av lærlingplassene. Bygge- og deleforbud vil i praksis eliminere disse lærlingplassene for to årskull studenter. for eneboliger, tomannsboliger og tremannsboliger i Oslo, og dermed

Dette er årsaken til at vi i Mesterhus, på vegne av ni små tømrerbedrifter i Oslo, vil klage inn vedtaket. Vi støtter utarbeidelsen av en ny og bedre småhusplan, men krever at bygge- og deleforbudet oppheves med umiddelbar virkning, for eventuelt å gjeninnføres med tilstrekkelig forberedelsestid, slik at alle aktører får samme forutsetninger for å forberede seg på et så dramatisk tiltak.

Det er på høy tid at politikerne tar bladet fra munnen og involverer seg i en sak som setter så mange arbeidsplasser på spill.

Parallelt med en omkamp om forbudet trenger vi hurtigbehandling av småhusplanen. Forslaget som foreligger, inneholder store mangler og vil trenge betydelig revidering før det er klart. Bygge- og deleforbudet gjelder inntil ny småhusplan er vedtatt.

Erfaringsmessig kan det gå mange år å få ferdigbehandlet småhusplaner i Oslo. De mindre håndverkerbedriftene har typisk oppdrag ut året og litt inn i 2023. Deretter vil det være kroken på døren for mange av de lokale håndverksbedriftene i byen.