Foto: Oslo kommune / Plan- og bygningsetaten
Foto: Oslo kommune / Plan- og bygningsetaten

Midlertidig byggeforbud vedtatt av plan- og bygningsetaten i Oslo

I området som omfattes av småhusplanen i Oslo har plan- og bygningsetaten nå vedtatt et midlertidig forbud mot tiltak.

Forbudet ble varslet 6. april, og er nå vedtatt. Kun søknader som er sendt inn før 6. april blir fortsatt behandlet av etaten etter gjeldende småhusplan.

 Endringssøknader skal etter plan- og bygningsloven behandles og vurderes som en ny søknad. Det midlertidige forbudet mot tiltak får dermed de samme virkningene for endringssøknader til allerede gitte tillatelser som for helt nye søknader, melder PBE.

– Det er helt nødvendig å legge ned et midlertidig forbud mot tiltak i småhusplanområdet. Det gjør vi for å sikre at verdiene som revisjonen av småhusplanen skal forsøke å bevare, ikke går tapt i løpet av tiden frem til en ny og revidert plan blir vedtatt, sier Hanne Høybach, avdelingsdirektør for byggeprosjekter i Plan- og bygningsetaten i en pressemelding.

Hanne Høybach er avdelingsdirektør for byggeprosjekter i Plan- og bygningsetaten. Foto: Rolf Sandnes, PBE.
Hanne Høybach er avdelingsdirektør for byggeprosjekter i Plan- og bygningsetaten. Foto: Rolf Sandnes, PBE.

– Hvis vi skulle fortsette å behandle søknader etter eksisterende plan, ville vi fortsette å miste disse verdiene, selv om vi vet at vi ønsker ta vare på dem på en mye bedre måte gjennom en revidert plan. Verdiene går tapt både i mindre og større prosjekter og tapet av disse er i de aller fleste tilfeller irreversibelt, sier Høybach videre.

Plan- og bygningsetaten har mottatt 211 merknader etter varselet om at de vurderte å innføre et midlertidig forbud. Klagefristen er tre uker fra vedtaksdato.

– Det er mulig å klage på vedtaket. Fristen for å klage er tre uker fra vedtaket er mottatt, opplyser Hanne Høybach.

Småhusplanen omfatter rundt 28 000 eiendommer i bydelene Alna, Bjerke, Frogner, Gamle Oslo, Grorud, Grünerløkka, Nordre Aker, Nordstrand, Stovner, Søndre Nordstrand, Ullern, Vestre Aker og Østensjø.