Boligstrøket Kjelsås i forgrunnen med småhus og villaer, Frysja med blokker, Korsvoll med villa- og rekkehusbebyggelse. Helt bak i bildet ruver Holmenkollen. Illustrasjonsfoto: Vidar Ruud / NTB
Boligstrøket Kjelsås i forgrunnen med småhus og villaer, Frysja med blokker, Korsvoll med villa- og rekkehusbebyggelse. Helt bak i bildet ruver Holmenkollen. Illustrasjonsfoto: Vidar Ruud / NTB

Bransjen kritisk til byggeforbud – Får alvorlige konsekvenser

Plan- og bygningsetaten nå vedtatt et midlertidig forbud mot bygging i området for Småhusplanen i Oslo frem til ny plan er vedtatt. Både revisjonen og byggeforbudet møter kritikk fra boligbyggerne.