Innlegg: Nå må entreprenørene planlegge grundigere!

Det blir viktigere enn før for entreprenørene å planlegge godt med tanke på betongarbeider. Bransjen har vært vant med å bestille omtrent på dagen når de vil ha fabrikkbetong, men nå trenger betongprodusentene en bedre planlegging for å få kabalen til å gå opp.

Innlegg av:

Vetle Houg, kommunikasjonssjef i Betongfokus.

Sementleverandørene i landet har hektiske dager, så fort det er sement på silo går den ut igjen til kundene. Produksjonen går nå for fullt på sementfabrikkene, men med dagens høye aktivitetsnivå så vil den anstrengte situasjonen vedvare. Bransjeforeningen Betongfokus har medlemmer i hele verdikjeden, og det merkes nå at det er urolige tider – på mange måter.

På Østlandet har vi hatt en mild og snøfattig vinter, og mange prosjekter har startet opp tidligere enn forventet. Samtidig har flere av sementfabrikkene hatt utfordringer med å få produksjonen i gang igjen etter vedlikeholdsstopper. Situasjonen ellers i Europa og verden for øvrig gjør det heller ikke enklere, ting flyter rett og slett ikke helt som før. På toppen av dette kommer prisstigninger på både varer og energi.

Økte kvote- og energipriser gir dyrere materialer
Kvoteprisen for CO2 har de siste to årene steget voldsomt, fra nivåer rundt 25 euro til nesten 100 euro per tonn CO2. De siste ukene har riktignok prisen falt ned igjen til cirka 80 euro, men alt tyder likevel på at kvoteprisene vil være på høye nivåer og kanskje også stige ytterligere. Mange byggematerialer produseres av virksomheter som er en del av kvotesystemet, og dette systemet er lagt opp slik at det blir færre og færre kvoter. Det betyr igjen at kvoteprisene stiger, men også at løsninger som kutter utslipp blir mer lønnsomme. Det er også målet med kvotesystemet; at det skal gi økonomiske incentiver til grønn omstilling.

Produsenter av sement og stål må nå i større grad enn før kjøpe kvoter for å dekke opp for sine utslipp. Med økende kvotepriser, kombinert med økende energipriser, går selvsagt også prisene på produktene opp.

Usikkerhet til tross, aktiviteten i bygge- og anleggsmarkedet er høy. Ikke minst er det flere store anleggsprosjekter som krever store volumer sement og betong. Distribusjonen av sement er avhengig av en godt planlagt koordinering av skipstransport til sementterminalene. For betongprodusentene er jevn tilgang på sement viktig da deres egen lagerkapasitet er svært begrenset.

Nå som leveringssituasjonen er mer anstrengt blir det derfor enda viktigere at alle ledd kan planlegge sin logistikk best mulig. Så også de små entreprenørene bør sørge for god kontakt med sine betongleverandører slik at man i best mulig grad kan planlegge produksjon og distribusjon – og unngå at man går tom i kritiske faser.

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget står for forfatterens regning.