Jøran Kallmyr. Foto: Nicolas Tourrenc
Jøran Kallmyr. Foto: Nicolas Tourrenc

Innlegg: Kan bli søknadsbonanza i Oslo

Det ser ut til at det er flertall for å gi 8 ukers «bygge- og deleforbud» amnesti i Oslo kommune. Da må du søke!

Innlegg av:

Jøran Kallmyr
Partner Advokatfirmaet Ræder

Aftenposten skriver 15.2.23 at det er politisk flertall for å innføre amnesti mot bygge- og deleforbudet i 8 uker. De som søkte for sent for å nå fristen den 6. april i fjor skal også få behandlet sine saker.

Her må alle kjenne sin besøkelsestid. For en byggetillatelse er gyldig i 3 år, og dermed bør alle som har utbyggingsmulighet sende inn søknad nå. Forskjellen mellom den gamle planen og det nye forslaget er dramatisk. Utnytelsen har blitt redusert med over 40% hva gjelder BYA. I tillegg har det kommet krav om minste tomtestørrelse pr boenhet på 600 m2 for bolighus. PBE foreslår riktignok nå bare 450 m2 tomt for to- og tremannsboliger.

I forslaget som Aftenposten omtalte 10.02.23, og som nå skal ha fått flertall, stilles det noe begrensende krav. Dette er 22% BYA (mot 16% BYA i forslag til ny småhusplan), 60% av tomten skal være uten terrenginngrep og 6 meter mellom bygninger (mot 8 meter i forslaget). Som i forslaget skal alle store trær bevares.

Det er interessant at Venstre viser til at disse punktene er de viktigste endringene i Småhusplanen. Det kan også tyde på at det danner seg et flertall å moderere forslaget fra PBE. Å gå fra 24% BYA til 16% BYA i det området med best kollektivdekning i hele Norge, er ikke akkurat god miljøpolitikk, og det er det nok flere som nå har innsett.

Selv med disse begrensningene er det stor differanse på hva PBE har foreslått og hva som kommer til å bli tillatt i 8 uker fremover. Politikerne tar et forbehold om at det er lovlig å innføre dette amnestiet, men det kan jeg ikke se er noe problem. På samme måte det er lovlig å innføre et midlertidig forbud mot tiltak er det lov for politikere å oppheve det.

Arkitektkontorene, som kanskje har hatt litt lite å gjøre nylig, vil nok komme godt ut av dette. 8 uker er ikke lang tid til å lage en god rammesøknad, men det er fullt mulig.

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget står for forfatternes regning.