Mathis Grimstad i Stor-Oslo Eiendom, Daniel Kjørberg Siraj i OBOS og Hilde Vatne i JM Bolig Norge frykter at Oslo mister flere tusen boliger hvis den nye kommuneplanen blir vedtatt. Foto: Hampus Lundgren

Mathis Grimstad i Stor-Oslo Eiendom, Daniel Kjørberg Siraj i OBOS og Hilde Vatne i JM Bolig Norge frykter at Oslo mister flere tusen boliger hvis den nye kommuneplanen blir vedtatt. Foto: Hampus Lundgren

Innlegg: Hermstad, tar du virkelig Oslos boligproblem på alvor?

En samlet byggebransje gikk nylig ut og advarte mot at Oslos nye kommuneplan vil strupe boligbyggingen. Da er det trist å oppleve at Arild Hermstad (MDG), som enn så lenge har ansvaret for byutviklingen, påstår at bransjen snakker usant.

Innlegg av:

Hilde Vatne, JM, Mathis Grimstad, Stor-Oslo Eiendom, Daniel Kjørberg Siraj, OBOS

Det er alvorlig i en by som allerede mangler tusenvis av boliger. Resultatet er at mange i full jobb og vanlig god lønn blir skjøvet ut av boligmarkedet. 

Vi lurer på om Hermstad virkelig ser hvor alvorlig det er at boligbyggingen bremser opp?

For selv om Hermstad sier noe annet: Det er faktisk slik at Oslo risikerer å miste tusenvis av planlagte nye boliger, hvis den nye kommuneplanen blir vedtatt.

I et åpent møte med bransjen nylig forsikret Hermstad at det ikke vil bli kuttet i planprosesser som allerede har kommet langt. Det er bra. Samtidig sier han til bransjemediet bygg.no at «det faller på sin egen urimelighet når profesjonelle utbyggere mener at forslaget vil endre spillereglene for allerede vedtatte og igangsatte planprosesser».

Når det gjelder ferske reguleringsplaner - som områdeplanen for Filipstad - tar vi til etterretning at byutviklingsbyråden nå garanterer at disse ikke blir berørt av ny kommuneplan. Det er en nyttig presisering som burde kommet for lenge siden, for det er ikke åpenbart når man leser planens bestemmelser i sammenheng. Men Filipstad-planen er bare en av mange prosjekter vi har sett på når vi har beregnet hvor mange boliger Oslo kan miste. I et møte før helgen ble han presentert en rekke av disse prosjektene bransjen mener blir kuttet.

Et av problemene er Hermstads forståelse av jussen i igangsatte planprosesser. Det er i den foreslåtte kommuneplanen ikke nevnt noe spesifikt unntak for planer som er i prosess, og loven åpner heller ikke for at man først kan vedta en juridisk bindende plan, for deretter å sette en strek over den der det ikke passer. Status nå er ren bingo. Blir innsendte planer ferdigbehandlet før eller etter at den nye kommuneplanen blir politisk behandlet en gang neste år?

Det er heller ikke riktig når Hermstad sier at den nye planen ikke i nevneverdig grad reduserer utnyttelsen i sentrale utbyggingsområder. Den som leser eksisterende kommuneplan opp mot forslag til ny kommuneplan, vil raskt se at det innføres nye og mer restriktive begrensninger for utnyttelsesgrad og høyder. For eksempel ville kommunens eget boligprosjekt på Økern, som nylig ble godkjent i bystyret, med ca. 250 prosent tomteutnyttelse og 864 boliger, blitt redusert med 20 prosent (173 boliger færre). Dette fordi den maksimale utnyttelsen blir foreslått tatt ned til 200 prosent tomteutnyttelse i ny kommuneplan.

Det er derfor 26 av de mest sentrale utbyggerne i Oslo slår alarm – og advarer så kraftig mot konsekvensene av det nye forslaget. Hvordan kan Hermstad benekte det som står svart på hvitt i utkastet til ny plan? I beste fall har kommunen lagt fram en plan som er så uforståelig for selv profesjonelle brukere at det ikke er mulig å se konsekvensene. Det borger ikke for mindre konflikt, kortere saksbehandlingstid og flere boliger.

Kommuneplanen det er snakk om - med høringsfrist i desember - legger opp til at det i teorien kan bygges 120 000 nye boliger i hovedstaden fram til 2040. Det er ingen ting som tyder på at det blir mulig å nå dette målet uten at det gjøres radikale politiske grep. 

Det vi trenger nå – som en start – er et ærlig og konstruktivt samarbeid mellom utbyggerne og en ny politisk ledelse i rådhuset. Det ser vi fram til. Og det fortjener byen.

Stor-Oslo Eiendom, JM Bolig Norge, Bane NOR Eiendom, OBOS, Selvaag Bolig, Løvenskiold Eiendom, Skanska, Nordr, Fredensborg bolig, Økern Sentrum, Solon Eiendom, Neptune Properties, Mustad Eiendom, Møller Eiendom, Avantor, Aspelin Ramm, Eiendomsspar, Union boligfond, Bonava, Agate Utvikling, USBL, Storebrand Eiendom, Scandinavian Development AS, Opsahl Eiendom, AF Eiendom og KLP Eiendom.

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget står for forfatterens regning.