Byråd for byutvikling Arild Hermstad (MDG) vil helst slippe å måtte kjøre hele veien til Lørenskog for å kjøpe pizza. Foto: Annika Byrde / NTB
Byråd for byutvikling Arild Hermstad (MDG) vil helst slippe å måtte kjøre hele veien til Lørenskog for å kjøpe pizza. Foto: Annika Byrde / NTB

Møtte bransjen for spørsmål om kommuneplanens arealdel – vil ikke kjøpe pizza fra Lørenskog

Oslo kommunes nye forslag til kommuneplanens arealdel reduserer utnyttelsesgraden fra 400 til 200 prosent, og definerer to tredjedeler av byen som ferdig utbygd. – Det er sikkert fint om vi flytter all næring ut av byen, men da må vi kanskje dra til Lørenskog for å kjøpe pizza, svarer byråd for byutvikling Arild Hermstad (MDG).