Trine Dyrstad Pettersen og Olav Haugerud

Innlegg: Er takbelegget og terrassedekket branntestet og godkjent?

Takprodusentenes forskningsgruppe (TPF) vil informere om brannkravet som gjelder for overflaten på tak og terrasser.

Innlegg av:

Trine Dyrstad Pettersen, sekretariatsleder i TPF
Olav Haugerud, styreleder i TPF
Takprodusentenes forskningsgruppe (TPF)

For tak og terrasser på bygninger med flere boenheter, er det krav om at tekkeløsningen skal bestå en branntest for brannpåvirkning fra oversiden. Det samme kravet gjelder for større tak og terrasser.

Hovedregelen er at taktekning og terrassedekker skal være ubrennbar eller ha klasse BROOF (t2), jfr. Veiledning til TEK § 11-9 annet ledd.

Det er alltid øverste sjikt inkludert dets underliggende sjikt som skal testes og dokumenteres. Det vil si at eksponert takbelegg testes på den isolasjonstypen som skal benyttes.

Når det benyttes tre eller andre slitelag med åpne sprekker, skal takbelegget under også dokumenteres med klasse BROOF(t2). Takbelegget trenger ikke å være klassifisert når det ligger under ubrennbare slitelag som f.eks. betongheller lagt tett, kant i kant.

TPF ser at de fleste takbelegg som monteres i Norge er testet og dokumentert. Når det gjelder terrassedekker av tre og plast er det få produkter som kan framvise godkjent dokumentasjon på klasse BROOF (t2).

Det bygges mange terrasser og de kan bli eksponert for brannpåvirkning. Terrasser er naturlig nok mer eksponert for brannrisiko enn et tak. På terrassen skjer det grilling, brenning av stearinlys og det røykes. Likevel bygges det mange terrassedekker som mangler dokumentasjon på at brannmotstanden er ivaretatt. Her må alle involverte ta ansvar slik at sikkerhetsnivået oppfylles.

Les mer i TPF Informerer nr. 6 og TPF Informerer nr. 11 som ligger fritt tilgjengelig på http://www.tpf-info.org/

Preakseptert løsning eller analyse og dokumentasjon?
TEK17 er en funksjonsbasert forskrift og åpner dermed for flere alternative løsninger. Det er et generelt krav at det skal utarbeides dokumentasjon som viser at tiltaket oppfyller kravene. Dersom det gjøres fravik fra preaksepterte ytelser gitt i veiledningen til TEK17 må det framlegges dokumentasjon som bekrefter at sikkerhetsnivået i det ferdige bygg ikke er redusert på grunn av fraviket. Ansvarlig for kontroll av hhv prosjektering og utførelse har ansvar for å påse at det foreligger dokumentasjon og skal gjennomgå denne. Manglende dokumentasjon av valgte løsninger kan anses som en alvorlig overtredelse.

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget står for forfatternes regning.