Frank Jaegtnes (Elektroforeningen), Terje Røising (NRF) og Øyvind Skarholt (BNL-Byggevareindustrien).

Innlegg: Den digitale grunnmuren er bygget, den er åpen og den er gratis

Leverandørbransjen har tommelen opp for økt digitalisering, men advarer mot løsninger som påfører bransjen dobbeltarbeid eller økte kostnader. 

Innlegg av:

Frank Jaegtnes (Elektroforeningen), Øyvind Skarholt (BNL-Byggevareindustrien), Terje Røising (NRF).

Bransjen har selv tilrettelagt for digitalisering gjennom åpne varedatabaser som er gratis å bruke. Samarbeidet utfordres av kommersielle aktører som gjør digitaliseringen dyrere for entreprenører, byggeiere og sluttkunder ved at det lages forretningsmodeller som kobler løsninger og begrenser brukernes valgmuligheter.

Våre produsenter ønsker en effektiv databaseløsning der de kan gjøre den samlede produktinformasjonen tilgjengelig for de som trenger den. Bransjen har allerede finansiert utviklingen av de tre varedatabasene (EFObasen, NRF Databasen og NOBB) som er gratis å bruke.

Med dette er en stor investering allerede gjort gjennom innsamling og tilrettelegging av produktinformasjon for BAE-bransjen. Vi er derfor svært bekymret hvis det nå stilles krav fra entreprenørene som gjør at entreprenenører, byggeiere og sluttkunder må betale for etablering av en ny lukket kommersiell varedatabase (goBIM) som kun én aktør (coBuilder) kan nyte godt av. Dette skaper en fordyrende monopolsituasjon der entreprenør, byggeier og sluttkunde sitter igjen med regningen.

Produsentenes vareinformasjon er den digitale grunnmuren

Nøkkelen til digitaliseringen er produktinformasjon. Alle produsenter og leverandører av varer til byggebransjen er også pålagt å levere produktinformasjon som brukes av ulike aktører. Det kan være alt fra tekniske beskrivelser, egenskaper, montasjeanvisninger, kjemiske datablad, drift og vedlikeholdsveiledninger/FDV mm. Når denne informasjonen gjøres tilgjengelig digitalt på en omforent form, kan alle ledd i verdikjedene hente ut og bruke informasjonen til sitt formål. I den norske bygg- og anleggsbransjen samarbeides det om å definere det samlede informasjonsbehovet gjennom bla BuildingSMART. I dette samarbeidet bidrar bransjeorganisasjoner, selskaper, løsningsleverandører og fagpersoner fra bransjen. Alle stiller seg bak denne samordningen. Produsentene og grossistene har gjennom flere år bygget opp disse varedatabasene og bruker dem som sin offisielle masterdatabase for produktinformasjon som de også kan stå ansvarlige for. Disse varedatabasene er åpne og gratis tilgjengelige for alle som ønsker å bruke dem enten direkte eller via en løsningsleverandør. Varedatabasene representerer med det den digitale grunnmuren som det kan digitaliseres på.

Det må åpnes for konkurranse om gode løsninger som bruker produktinformasjonen

Neste trinn er alle løsningene som utvikles for de enkelte kundegruppene. Noen trenger å holde orden på dokumentasjonen som er levert til et bygg, andre har behov for å knytte produktinformasjon til sine BIM-modeller. Andre i sin tur har behov for å hekte på FDV på fakturaen de sender til kunden. Her finnes det flere kommersielle aktører som vil konkurrere om å dekke kundenes behov for tjenester og løsninger – og det er bra. Felles for de alle er at de trenger å hente produktinformasjon som knyttes til de enkelte fysiske leveransene. Byggene består tross alt av en mengde produkter satt sammen i komplette bygg. For å muliggjøre digitalisering av bransjen er det avgjørende at produktinformasjonen er åpen og tilgjengelig for alle som måtte ønske å bruke den.

Bransjen har allerede bygget den digitale grunnmuren – og den er åpen. La oss samarbeide om å gjøre den enda bedre. Vi ønsker derfor å finne ut av hvordan det skal legges til rette for at hele næringen skal kunne benytte den informasjonen som er gratis og åpent tilgjengelig, slik at vi unngår unødig dobbeltarbeid og økte kostnader som ikke fører til verdiskapning.

Det er dette som er å digitalisere sammen.