Addministrerende direktør Bjørn Røsten i UNIT4. Foto: Unit4

Addministrerende direktør Bjørn Røsten i UNIT4. Foto: Unit4

Innlegg: Byggefirmaer risikerer å ikke se skogen for bare trær

Nøkkelen til digitalisering og effektiv drift i byggebransjen er en enhetlig informasjonsmodell. For å oppnå dette er det nødvendig å rive ned barrierene mellom de ulike delene av byggeprosjektene, skriver administrerende direktør i Unit4, Bjørn Røsten i ett innlegg.

Sammenlignet med andre næringer har byggebransjen en lang tradisjon for trauste arbeidsmetoder, med streng organisering som en naturlig konsekvens. Dette fører ofte til mangel på oversikt, noe som igjen medfører en viss risiko for at digitaliseringen blir gjennomført i såkalte siloer. Dette betyr at det fulle potensialet for effektivisering ikke nås.

Informasjonsmodellering for byggeprosjekter (BIM) er et eksempel på en løsning som har potensial til å samle alle ulike deler av virksomheten, med sine ulike digitale løsninger. Men det har ikke kommet så langt ennå. Listen er lang når det kommer til å koble til applikasjoner: fra virtuell og utvidet virkelighet (VR og AR), droner, 3D-skanning, analyse og utskrift, robotløsninger og andre typer automatisering, til autonome kjøretøy, maskinlæring og andre AI-løsninger, dataanalyse og bruk av digitale tvillinger med mer. Og da har vi ikke engang nevnt ERP-systemene som er tilpasset byggeprosjekter.

Kort sagt, det blir komplekst når forskjellige digitale løsninger som skal lese IT-systemer blir introdusert for flere forskjellige applikasjoner. I stedet for å utnytte kraften i en samlet informasjonsmodell, må vi bruke energi og penger på å integrere alle de forskjellige løsningene på en akseptabel måte.

Et moderne ERP-system er et ideelt knutepunkt for de forskjellige programmene som kan dra nytte av en enhetlig informasjonsmodell. Dette gjelder ikke minst mulighetene for å administrere og presentere informasjon på forskjellige enheter. Arbeidets natur betyr at mobilitet er av største betydning. Tross alt befinner folk seg på forskjellige fysiske steder når de jobber. Mobilitet og muligheten til å bruke forskjellige enheter, for eksempel noe så enkelt som smarttelefoner, er viktig fra flere synspunkter. Ikke minst for å kunne tilby moderne arbeidsverktøy til yngre ansatte.

For å lykkes med dette er det nødvendig å tenke helhetlig helt fra begynnelsen, når nye løsninger innføres. Det er en utfordring i en tradisjonell bransje der aktiviteter involverer helt adskilte avdelinger.Dette er tydelig i organiseringen av de fleste store byggeprosjekter, med forskjellige underleverandører som til og med kjenner hverandres navn.

Selskapet som har det øverste ansvaret for et byggeprosjekt, trenger ikke bare å koble sammen informasjonen fra de ulike underleverandørene. Det er også nødvendig å knytte sammen alle de ulike selskapene som er involvert i prosjektet.