HR-sjef Lene Aamotsmo (f.v.), HR-medarbeider/hovedverneombud Marianne Wiig og adm. dir. Rolf Bjerved i Workshop Bemanning er fornøyd med å kunne kalle seg revidert arbeidsgiver for andre gang. Foto: Madeleine Bergheim

Innfører krav om å være revidert arbeidsgiver

1. januar 2014 innførte NHO service ordningen revidert arbeidsgiver som et ledd i å dokumentere bemanningsselskapenes kvalitet som arbeidsgiver. Nå utvides denne ordningen.

Fra 1. januar 2017 må alle bemanningsselskaper som

Even Hagelien

ønsker å være medlem i NHO service være sertifisert som revidert arbeidsgiver

– Vi har gode erfaringer med ordningen som ble innført i 2014, og den har vært viktig for fremme de seriøse aktørene i bemanningsbransjen. Nå tar vi dette et skritt videre. Bemanningsbransjen har besluttet at ordningen skal bli obligatorisk for medlemskap i NHO Service. Ordningen gjelder fra 2017, og nye medlemmer får et krav på seg om å være ferdig sertifisert innen ett år fra inngått medlemskap, sier fagsjef Even Hagelien i NHO Service til Byggeindustrien.

Målet til NHO service og medlemsbedriftene er at ved å gjøre det obligatorisk for alle medlemmer å bli revidert, er at dette skal være noe oppdragsgiverne, altså entreprenørene, i langt større grad skal kreve av sine bemanningsbyråer og dermed sikre ryddige samarbeidspartnere.

Dokumentert kvalitet

Revidert arbeidsgiver er en ordning hvor bemanningsbedrifter kan få dokumentert sin kvalitet som arbeidsgiver gjennom ekstern revisjon av rutiner og praksis når det gjelder deler av selskapenes forpliktelser etter arbeidsmiljøloven.

– Dessuten er en slik revidering også et verktøy til internt bruk hvor man kan kvalitetssikre sine rutiner og bidra til kontinuerlig kvalitetsutvikling. Å være en god arbeidsgiver er en kvalitet som bør være et konkurransefortrinn. Ved å legge til rette for dokumentasjon av dette bidras det til å gjøre slik konkurranse mer praktisk gjennomførbar, legger Hagelien til.

Flere fordeler

Workshop Bemanning var et av de første reviderte selskapene i ordningen. Nå er de som første bedrift innen bygg og anlegg revidert for andre gang.

– Vi ble tidlig revidert ettersom vi så fordelene som lå i en slik ordning og ikke minst for å kunne vise oss frem som en seriøs aktør innen vår bransje. Vi ser at det blir stadig mer fokus på dette konseptet, og det ble derfor også naturlig for oss å gjennomføre en ny revidering, sier adm. dir. Rolf Bjerved i Workshop Bemanning.

Han mener at selv om det har vært mye opprydding i byggenæringen, er det fortsatt for mange useriøse aktører, også innen bemanningsbransjen.

– Derfor er det positivt at NHO service nå setter krav om å være revidert arbeidsgiver for å bli medlem. Det vil kunne føre til at enda flere går til det skritt å gjennomføre en revidering, legger Bjerved til.

– Ikke alle er seriøse

Det er i dag rundt 800 aktive virksomheter innen bemanningsbransjen. Rundt 233 av disse er medlem i NHO service. Meldemmens omsetning står for ca. 80 prosent av totalomsetningen blant norske virksomheter. Det betyr at det er veldig mange små som satser på bemanning. Cirka en fjerdedel av virksomhetene er innen bygg og anlegg.

– Det er fortsatt mange som ikke følger god nok opp, så vi håper enda flere entreprenører blir flinkere til å etterspørre dette kvalitetsstempelet. Det vil være med på å heve seriøsitetsarbeidet, forteller HR-sjef Lene Aamotsmo i Workshop Bemanning.

HMS er selvsagt også en viktig del i dette arbeidet.

– Derfor har vi jobbet mye med å sikre HMS-rutinene og hele tiden påminne arbeiderne om viktigheten av riktig fokus. Som en del av dette er vi ofte ute på byggeplass, hvor vi sammen med entreprenørene gjennomgår HMS-rutinene, der vi også blir med på vernerundene, legger HR-medarbeider og hovedverneombud Marianne Wiig i Workshop Bemanning til.

Rolf Bjerved forteller at de har lagt bak et seg et bra 2015.

– VI økte vår markedsandel i 2015, i et relativt rolig marked, så vi er fornøyde med fjoråret. Nå satser vi ytterliggere inn mot anleggsmarkedet, og håper på en positiv effekt av dette, sier Bjerved.

Nedgang for bemanningsbransjen i 2015

NHO service opplyser at det ble omsatt 11,5 prosent færre timer innen bemanning i bygg og anlegg i 2015 i forhold til 2014.

– Så selv om aktivteen i byggenæringen synes å ha økt har ikke bemanningsbransjen økt tilsvarende. Hovedårsaken til dette skyldes at entreprenørene nå i større grad henter inn utenlandske underentreprenører som har med seg sine egne ansatte, sier Hagelien.