Prosjektleder Thomas Holm i Infranord (til venstre) og prosjektsjef Karstein Søreide i Jernbaneverket. Foto: Jernbaneverket

Infranord  bygger ut hastighetsovervåkning på Hovedbanen

Jernbaneverket har inngått kontrakt med Infranord Norge for signalentreprise med utbygging av hastighetsovervåkning (FATC) på Hovedbanen mellom Jessheim og Eidsvoll. 

Mandag signerte Jernbaneverket og Infranord Norge en kontrakt verd 17,5 millioner kroner for utbygging av FATC mellom Jessheim og Eidsvoll, heter det i en pressemelding fra Jernbaneverket.

Jernbaneverket oppgraderer signalsystemet på strekningen mellom Jessheim og Eidsvoll til fullt utrustet automatisk hastighetsovervåkning (FATC). Systemet gir Jernbaneverket muligheten til å overvåke togenes hastighet og automatisk bremse toget dersom hastigheten er for høy.

– Kontrakten er viktig for Infranord fordi vi ønsker å satse og vokse enda mer på det norske markedet, inkludert på fagfeltet signal. Vi har frem til nå hatt hovedfokus på spor og kontaktledning, men vi ser at det kommer mye signalarbeider i årene fremover. Infranord har tidligere utført signalarbeider i Norge i forbindelse med totalentrepriser med godt resultat, men dette prosjektet er det første store oppdraget for vår signalavdeling i Norge som er under oppbygging. Vi ser frem mot et godt samarbeid, og håper Jernbaneverket blir fornøyd med innsatsen, uttaler prosjektleder i Infranord, Thomas Holm, i meldingen.

Infranord starter opp arbeidene i august, og skal jobbe frem mot ferdigstillelse til totalbruddet i november i år.

– Dette prosjektet er viktig for Jernbaneverket, og vi har en stram fremdrift for å kunne sette anlegget i drift i høst. Det er derfor avgjørende at entreprenøren planlegger arbeidet godt og utnytter de disponible tidene mest mulig optimalt. For å lykkes er det viktig å få til en god samhandling med alle aktørene i prosjektet, sier Karstein Søreide, prosjektsjef for Jernbaneverket i Infrastrukturprosjekter spesialprosjekter.

Partene koordinerer og planlegger byggestart fremover. Det tas sikte på oppstart i august 2016, og signalarbeidene skal ferdigstilles innen utgangen av 2016. Da vil Hovedbanen nord for Lillestrøm ha fått den signaltekniske oppgraderingen i henhold til Jernbaneverkets overordnede plan for utbygging av FATC på det norske jernbanenettet., heter det i pressemeldingen.