Ikke bruk byggenæringen som salderingspost

Arbeidet med neste års statsbudsjett er i full gang, og både finansministeren og statsministeren varsler om et stramt budsjett, der oljepengebruken skal ned. Dessverre vil det kunne gå hardt utover statlige bevilgninger til prosjekter som skal utføres av byggenæringen.