Det investeres i år for første gang mer i solenergi enn i oljeutvinning, ifølge ny rapport. Foto: AP / NTB

Det investeres i år for første gang mer i solenergi enn i oljeutvinning, ifølge ny rapport. Foto: AP / NTB

IEA: Det investeres nå mer i solenergi enn oljeutvinning

Investeringene i solenergi vil i år for første gang overstige investeringene i oljeutvinning, ifølge en rapport fra Det internasjonale energibyrået (IEA).

– Ren energi går raskt, langt raskere enn folk innser, sier IEAs leder Fatih Birol.

– Dette viser investeringstrenden tydelig. Ren energi passerer nå fossil energi, sier han.

Investeringene i ren energi forventes i år å bli 24 prosent høyere enn i 2021, men det investeres også 15 prosent mer i fossilt brensel, ifølge IEA.

Det siste er bekymringsfullt, mener byrået, som viser til at investeringene i fossil energi burde ha falt dersom man skal ha håp om å nå målet om nullutslipp innen 2050.