Administrerende direktør Håkan Magnusson (t.v.) og marketingdirektør Jørn Davidsen i BMI Group i Norge. Foto: BMI

Icopal og Zanda blir nå til BMI

I disse dager endrer to kjente leverandører i den norske byggenæringen navn. Nå blir Icopal og Zanda til BMI.

I 2016 kjøpte amerikanske Standard Industries først Icopal og deretter Braas Monier (Zanda), og skapte konsernet Braas Monier Icopal Group, forkortet BMI. I disse dager skal endringen bli enda mer synlig ved at de to kjente navnene erstattes med BMI.

– Icopal og Zanda er nå BMI Norge. Produktene beholder sine varemerker, men selskapet skal profileres over hele Europa som BMI, sier administrerende direktør for BMI Group i Norge, Håkan Magnusson. Han leder nå et selskap som vil omsette for rundt 1,1 milliarder kroner i Norge – og som har nærmere 400 ansatte.

Han er tydelig på at endringen handler om mye mer enn navnendring og ny logo.

– Det markerer et paradigmeskifte der BMI skal være byggenæringens mest innovative leverandør. Byggenæringen er midt i en historisk endring, og vi skal sette oss i førersetet. Vi skal sammen med våre partnere skape ideene og løsningene som endrer forventningene til våre kunder og partnere. Bærekraft og sirkulær økonomi er viktige rettesnorer, legger Magnusson til.

Han forteller at de har over en lengre periode har jobbet som ett selskap, der de har arbeidet mye med å bygge sammen både kultur og å få på plass felles prosesser.

Jubileum for begge merkevarene
Endringen skjer i det året der Icopal Norge markerer at de har solgt takbelegg under merkevaren Icopal i 100 år, og Zanda markerer sitt 40 års jubileum.

– I Norge har vi kommet langt med endringene, og organisasjonene er for lengst slått sammen. Vi har i hele år vært synlige med Zanda og Icopal-logene ved siden av hverandre. Fra i dag er det kun BMI logen som skal stå ved siden av produktene, sier marketingdirektør Jørn Davidsen for BMI Group i Norge.

Denne uken kan han stolt vise frem selskapets nye nettsider, som den første i konsernet.

– Norge er et viktig satsningsland for BMI. Vi er markedsleder til alle typer tak, og leverer løsninger til alle typer bygg. Det er ganske unikt i konsernet, mener Davidsen.

– BMI Norge skal være en troverdig partner for privatpersoner, varehandelen og næringsdrivende, når bygg renoveres eller bygges, tettes for vær og vind, eller uterom skal bygges, sier Magnusson.

Entreprenør-virksomheten IcopalTak AS vil leve som et selvstendig selskap, som i dag.

Innovasjonssatsing
BMIs eiere har varslet en større satsning på forskning og utvikling av løsninger som gir bedre og mer robuste tak. Innovasjonen vil særlig rettes mot de fire hovedområdene skråtak, flate tak, nye bærekraftige tak-systemer, og løsninger for anleggsteknikk.

– Vi har takbransjens største innovasjonsteam med over 100 ansatte i Europa. Nye løsninger og systemer skal vise hvordan taket kan rense luften, skape energi, inngå i den sirkulære økonomien og være kilde til inspirasjon og hygge, sier Magnusson.

Han sier at BMI også skal gi byggevarehandelen og fagfolk i byggenæringen hjelp til å lykkes bedre.

– Digitale hjelpemidler skal forenkle og forbedre hvordan tak planlegges, bygges og vedlikeholdes. Vi skal utvikle forretningen til våre partnere, og tilby smarte løsninger som bidrar til at bygg blir mer bærekraftige og robuste, sier Davidsen.

Dette innebærer en utvidet satsing på nye måter å benytte taket på, blant annet gjennom produksjon av energi, å sikre vannfordrøyning og utvikling av grønne tak.

– Vi ser gode muligheter innen dette området, sier Davidsen.

Industriell eier
BMI Group har en industriell eier gjennom Standard Industries.

– De kan virkelig takbransjen, og har et tydelig mål på hvor vi skal gå videre. De har mange års erfaring fra USA og andre deler av verden, med stort fokus på innovasjon og hvordan vi også kan utvikle oss her i Europa, sier Magnusson. Han rapporterer for tiden til konsernets virksomhet i London.

– Vi ser at de spres mye kunnskap på tvers innad i konsernet. Vi har mye å lære av andre deler av konsernet i Europa – og vi kan nok også lære bort mye fra vår erfaring i Norge, legger Magnusson til.

BMI Group er Europas største produsent av systemer til flate og skrå tak. Selskapet ble etablert ved en sammenslåing av Braas Monier og Icopal. Selskapet har drift i over 40 land, 130 fabrikker og produksanlegg, 9.600 ansatte og en årlig omsetning på over 18,4 milliarder norske kroner. Konsernets eiere, Standard Industries, eier også GAF som er Nord-Amerikas ledende produsent av tak- og vanntettingsløsninger.

Hundre år med Icopal i Norge

2018 markerer 100 år siden produksjon av Icopal-takbelegg startet i Norge.

Icopal ble etablert på Fjellhamar i 1895 som Fjeldhammer Brug A/S. Det første produktet ut fra fabrikken var bokpapp, men det var ikke lenge før den første produksjonen av takpapp var i gang. Disse tidlige produktene var basert på papiravfall som ble hugget ut i firkantet skiveform, tørket i en ovn og deretter dyppet i tjære. Tjæren tørket etter hvert ut, noe som var en åpenbar svakhet, men denne måten å tette tak er forløperen til dagens moderne produkter.

En viktig milepæl i Icopals historie er starten på produksjonen av Icopal takbelegg i 1918, og det er det jubileet som feires i år. Det danske aksjeselskapet Jens Villandsens fabrikker overtok en stor aksjepost i Fjeldhammer Brug, og dermed fikk det norske selskapet lisensrettighetene til Icopal takbelegg som var utviklet i Danmark. Dette var det første asfalt takbelegget på markedet i Norge, og var et stort fremskritt for byggebransjen.

Produktene som selges i dag er et resultat av erfaring, innovasjon og langvarige tester. De tidlige produktene var basert på ullpappstammer, men det som leveres til byggeplasser nå i 2018 er basert på stammer av polyester, eller kombinasjoner av polyester, glassfiber og aluminium. I tillegg er de bygd opp med spesialasfalt som gjør at de er fleksible og kan tåle store påkjenninger. Også oppdateringer av asfalten har skjedd flere ganger i årenes løp med ulike tilsetninger for et best mulig produkt.

Icopal opprettet i 1920 en egen taktekkingsavdeling. Siden 1961 har Icopal hatt eget skiferbrudd i Valdres som produserer knust skifer til både asfalt takbelegg og takshingel-produktene. I 1980 ble det etablert et anlegg på Fjellhamar som produserte asfalt takbelegg for flate tak, og takshingel for skrå tak på.

I 1995 skiftet Fjeldhammer Brug navn til Icopal. Selskapet har også vært en stor aktør innen både veiarbeid, plastproduksjon, pipeproduksjon og etter hvert også andre takprodukter gjennom årene.

Har produsert betongtakstein i Norge i 40 år

BMI feirer i år 40 år med norsk produksjon av Zanda betongtakstein.

17. mars 1978 ble den første Zanda betongtaksteinen produsert på norsk jord. Importen startet fire år tidligere fra Sverige, og spesielt i Sør-Norge ble denne typen tak raskt veldig populært. Suksessen gjorde at det ble besluttet å anlegge en fabrikk på Slemmestad, Buskerud. Den ble åpnet i 1978, og det første året produserte de i snitt 70 takstein i minuttet.

I dag produseres all Zanda takstein som selges i Norge på BMI Norges fabrikk i Årdal i Ryfylke. Der startet produksjonen i 1995. Linjene produserer 120 takstein i minuttet og i 2018 vil cirka 9,2 millioner takstein leveres fra Årdal og ut til lagrene som er lokalisert rundt om i landet. En av råvarene til produksjon av betongtakstein er sand, og det får Zanda-fabrikken fra nabobedriften NorStone. Zanda-fabrikken har 35 ansatte på produksjon, vedlikehold, administrasjon og logistikk.

Navnet Zanda har en litt uvanlig historie. Ledelsen for det nye selskapet i Sverige skulle til Holland for å forhandle med Redland-konsernet, men hadde ikke noe navn på produktet. Dette ble diskutert på flyreisen, men når de landet i Amsterdam var de fortsatt ikke noe nærmere en avgjørelse. Tett ved flyplassen stod det en radiomast som ble kalt Zanda, noe alle var enige om var et godt navn. Siden det har taksteinen hatt navnet.