På Lindøya i indre Oslofjord gjør fritidsboliger beslag på strandsonen. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

På Lindøya i indre Oslofjord gjør fritidsboliger beslag på strandsonen. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

I Indre Oslofjord er 71 prosent av strandsonen utilgjengelig for allmennheten

Bygg, veier, jernbane og jordbruk gjør beslag på 71 prosent av strandsonen i Indre Oslofjord. For landet som helhet er utilgjengeligheten på 32 prosent.

Oslo, Viken og Vestfold og Telemark er fylkene der det er størst press på strandsonearealet, ifølge SSB.

I Indre Oslofjord er kun 29 prosent av strandsonen tilgjengelig for allmennheten. Dette er ett prosentpoeng mindre enn i 2020.

I landet som helhet, har det vært en økning i utilgjengelige strandsoneområder.

Rundt 20 prosent av den potensielt tilgjengelige strandsonen i Norge regnes som for bratt for ferdsel. Strandsonen er arealet som strekker seg 100 meter inn fra vannkanten.

Med en tilgjengelighet på 78 prosent er Troms og Finnmark fylket med mest tilgjengelig strandsone.