Nå øker bompengene igjen, og ved nyttår 2024 kommer det nok et prishopp. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Nå øker bompengene igjen, og ved nyttår 2024 kommer det nok et prishopp. Foto: Fredrik Hagen / NTB

I dag øker bompengetakstene i Oslo

Fra og med i dag blir det dyrere å kjøre bil i Oslo. Nå koster det like mye å passere bommene i byen som ved bygrensen.

For bilister som bor utenfor Oslo og kjører bil inn til byen innenfor bomringen, utgjør prisøkningen om lag 300 kroner i måneden, ifølge NRK.

For elbiler utenom rushtiden øker prisene med om lag 400 kroner i måneden. Likevel må bensin- og dieselbiler i snitt betale dobbelt så mye som elbiler.

Fram til nå har det vært noe billigere i indre ring enn i Osloringen og bommene på bygrensen, men fra i dag blir prisen den samme uansett hvor bommen er plassert.

Prishoppet er det første av to takstøkninger som ble vedtatt før sommeren. Den andre skjer 1. januar 2024. Til sammen blir prisene i snitt om lag 40 prosent høyere enn før.

De nye prisene, før rabatter, er 28 kroner per passering for bensin- og hybridbiler. I rushtiden koster det 34 kroner. For dieselbiler er det dyrere, henholdsvis 32 og 37 kroner. Elbileierne slipper unna med 14 kroner utenom rush og 17 kroner i rushtiden.