Mange nordmenn har hytter, hus og leiligheter i Sverige. Foto: Heiko Junge / NTB

Mange nordmenn har hytter, hus og leiligheter i Sverige. Foto: Heiko Junge / NTB

Hytteeiere sendte koronaklage til Strasbourg

Hytteeierne vant ikke fram i norsk rettsvesen med sitt koronasøksmål mot staten. Nå setter de sin lit til Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

De norske hytteeierne, som hadde hytte i Sverige, gikk til søksmål mot staten fordi det ble innført krav om karantene ved innreise fra utlandet under pandemien.

De fikk medhold i Oslo tingrett, men tapte neste runde i Borgarting lagmannsrett. Saken gikk videre til Høyesterett, som støttet argumentet om at koronatiltakene grep inn i hytteeiernes rettigheter. Likevel kom retten til at rettighetene ikke var krenket fordi inngrepene var berettigede.

– Krenket rett til bolig

Hytteeierne har nå brakt saken inn for Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. I klagen hevder gruppen at staten har krenket deres rett til bolig etter menneskerettighetskonvensjonens artikkel 8.

Selv om det konkrete søksmålet handlet om at de måtte sitte i karantene, dreide saken seg om spørsmål langt utover retten til å reise på hytta, understreker hytteeierne i en pressemelding.

– Dommen i Høyesterett har gitt staten en blankofullmakt til å gjøre inngripende tiltak uten å begrunne tiltakene eller legge fram de vurderinger som ligger bak de inngripende tiltakene, skriver de i pressemeldingen.

Dommen svekker ikke bare deres rettsvern, men alle borgeres rettsvern under en krise, mener de.

– Ingen smittevernfaglig grunn

I klagen skriver hytteeierne at staten har hindret dem i å utnytte sine eiendommer, uten at det forelå noen smittevernfaglig grunn til det.

– De faglige vurderingene myndighetene foretok tilsa at smitterisikoen var minimal. Likevel fulgte ikke myndighetene sine egne faglige vurderinger, men opprettholdt karanteneplikten, uten å gi noen faglig begrunnelse for hvorfor det var nødvendig, skriver de.

Hytteeierne mener at Helse- og omsorgsdepartementet underslo at det faktisk var gjort vurderinger av smittevern. Dessuten at Høyesterett ikke fulgte opp sin rolle med å kontrollere myndighetene i en situasjon der de handlet ut fra ekstraordinære fullmakter.