Egil Hogna blir ny konsernsjef i Norconsult. Foto: Johnny Syversen

Hydro-topp blir ny konsernsjef i Norconsult

Egil Hogna blir ny kosnernsjef i Norconsult.

Egil Hogna (49) er utnevnt til ny konsernsjef i Norconsult. Hogna er i dag konserndirektør for ekstruderte løsninger i Hydro, og før det konsernsjef i Sapa.

Han har en bred norsk og internasjonal lederkarriere og er utdannet sivilingeniør. Hogna starter i Norconsult høsten 2020.

Erfaring fra norsk og internasjonalt næringsliv

– Vi er veldig fornøyde med at Egil Hogna har takket ja til stillingen som konsernsjef i Norconsult. Hognas erfaring og kompetanse fra en rekke ledende posisjoner i norsk og internasjonalt næringsliv vil være svært verdifull for den videre utviklingen av selskapet i årene som kommer. Som konsernsjef i Sapa og konserndirektør i Hydro har han oppnådd imponerende resultater ved både å styrke selskapenes konkurransekraft og kundeorientering, i et marked preget av sterk internasjonal konkurranse og høye tekniske krav. I tillegg har Hogna en personlighet og lederstil som passer svært godt med Norconsult sin kultur, sier styreleder i Norconsult, Roar Engeland i en pressemelding.

Ekstruderte løsninger i Hydro (tidligere Sapa) har i dag cirka 22.000 medarbeidere og omsetter for om lag 60 milliarder kroner.

Selskapet har 140 produksjonsanlegg og et sterkt forsknings- og utviklingsmiljø, fordelt over 40 land.

Hogna har også hatt flere ulike lederstillinger i Yara, blant annet som leder av Yaras globale nedstrømsvirksomhet (forskning og utvikling, distribusjon og salg) og som CFO.

Vil forsterke posisjonen

– Dette var en mulighet jeg ikke kunne si nei til. Jeg ser frem til å lede Norconsult og selskapets 4 300 dyktige kunnskapsmedarbeidere, med utgangspunkt i den sterke kulturen selskapet har. Med fremragende ingeniør- og arkitektløsninger, avansert teknologi og moderne samarbeidsformer bidrar Norconsult til samfunnets utvikling. Jeg gleder meg til å få være med på å videreutvikle selskapet og ytterligere forsterke den solide posisjonen Norconsult allerede har, sier Hogna i pressemeldingen.

Egil Hogna tar over etter nåværende konsernsjef Per Kristian Jacobsen som informerte styret i Norconsult om at han ønsket å fratre sin stilling mot slutten av 2020.

Jacobsen har vært konsernsjef i nær syv år, i tillegg til åtte år som styreleder. Jacobsen vil fortsette i stillingen frem til slutten av 2020, og være tilgjengelig for styret og ny konsernsjef ved behov frem til juli 2021.

Produktivitet

Hogna sier til Byggeindustrien at han vil dra god nytte av sine tidligere erfaringer i den nye jobben som konsernsjef i Norconsult.

– I likhet med Norconsult er Hydro Ekstruderte løsninger en desentralisert organisasjon. Jeg mener det er nyttig å utvikle erfaringer i organisasjonen og utvikle løsninger som kan benyttes på tvers i hele organisasjonen, samtidig som man skreddersyr løsninger for de lokale kundenes behov, sier han.

– Kan dette bety både nye organisasjonsformer i selskapet og nye verktøy for samhandling?

– Det kan være begge deler. Både bygg- og anleggsbransjen og eiendomsbransjen har en utfordring knyttet til produktivitet. Dette har Hydro tatt tak i med standardiserte løsninger og digitalisering som en basis med skreddersøm mot det siste leddet. Dette er tiltak jeg har tro på for sikre høy produktivitet i Norconsult også fremover, sier han.

Skal få ut potensialet

Hogna fastslår at Norconsult er et vellykket selskap som har vist høy vekst og lønnsomhet de siste årene.

– Norconsult er ikke et selskap som trenger en snuoperasjon. Jeg går inn i stillingen som konsernsjef med et ønske om å videreutvikle suksesshistorien inn i det neste tiåret. Det gleder jeg meg veldig til, sier han.

– Hvordan er lederfilosofien din?

– Er det en ting jeg har lært, er det at hver organisasjon er produktet av motivasjonen og kunnskapen til de ansatte. Det er en årsak til at Norconsult har gjort det bra. Å være med og jobbe sammen med de ansatte slik at alle får ut sitt potensial, er nok det som karakteriserer min lederstil, sier han.

Klimaregnskap og grønne prosjekter

Hogna jobber nå med å med å gjøre Hydros byggsystemer i aluminium grønnere, blant annet gjennom resirkulering. Han fastslår at byggenæringen må forberede seg på at det blir et stadig større fokus på klimaregnskap i bygg- og anleggsprosjekter.

– Bransjen må være bevisst materialvalgene slik at man velger materialer med lavt karbonfotavtrykk, uansett om det bygges i tre, stål eller aluminium, sier han.

– Rådgiverbransjen er inne i utfordrende tider og det fryktes oppdragstørke, hva tenker du om å komme inn som konsernsjef i Norconsult i en slik situasjon?

– Hele verden går nå gjennom en krise. Vi opplever i Hydro Ekstruderte løsninger at det har vært tøffe tak, men at etterspørselen kommer tilbake etter hvert som samfunnet åpner opp. Jeg tror det er viktig at rådgiverbransjen er tilpasningsdyktig, og jeg tror det vil bli en oppblomstring av prosjekter innen fornybar energi og grønnere infrastruktur. Da må selskapet også være rigget for den endrede etterspørselen fremover, fastslår Hogna.

Avviser ikke satsinger utenfor Norden

Nå leder han en svært internasjonal virksomhet. Norconsult har i dag cirka en tredel av sin virksomhet i andre land, først og fremst i Sverige og Danmark. Hogna avviser ikke helt at det kan bli satsinger også utenfor Norden.

– Ikke umulig, men jeg liker å jobbe fra en base, og Norconsult har en sterk base i Norden og gjennomfører prosjekter i flere land, så får vi se litt etter hvert hvor mulighetene ligger. Det er viktig for meg å bruke tid på å bli kjent med organisasjonen, kunder og samarbeidspartnere før vi peiler ut kursen videre, sier han.