Illustrasjonsfoto: Hydro
Illustrasjonsfoto: Hydro

Hydro og Metier OEC inngår rammeavtale

Hydro jobber innen i det globale markedet for energi og aluminium, og har en rekke prosjekter i løpet av et år. Nå inngår de en gjensidig rammeavtale med Metier OEC.

Avtalen innebærer at Metier OEC kan levere konsulenttjenester og ledelsesstøtte til Hydro på konsernnivå, samt å bistå med rådgivning og personell i konkrete investeringsprosjekter, både i tidligfase og gjennomføring.

– Det unike med avtalen er at Hydro og Metier OEC kan utveksle ressurser, og derfor både dra nytte av hverandre kompetanse og få flere utviklende muligheter for sine ansatte, skriver partene i en pressemelding.

Det er Norsk Hydro ASA med datterselskaper og Metier OEC som har signert den gjensidige samarbeidsavtalen med hensyn til utnyttelse av ressurser hos hverandre innenfor prosjektlederfaget. Dette gjelder spesielt segmentene fornybar energi og industriprosjekter.

– Fra tid til annen kan det oppstå ubalanse med hensyn på pågående prosjektportefølje og ressursbehov. For å gi ansatte muligheten til å jobbe kontinuerlig på utviklende og spennende prosjekter ønsker nå Hydro og Metier OEC å samarbeide om utveksling av ressurser, heter det i meldingen.

Samarbeidet dekker roller som prosjektdirektører, prosjektledere, prosjektstyrere, prosjekteringsledere, kontraktsrådgivere, KS/risiko- og commissioning-ressurser.

Avtalen er toveis og vil gi begge parter muligheten til å støtte hverandre innenfor både konsulenttjenester og leie av personell.

– Samarbeidsavtalen gjelder for Hydros investeringsprosjekter i tidligfase og gjennomføringsfase av prosjektene. Den vil tilsvarende gjelde for Metier OECs aktiviteter innen prosjektledelse for gjennomføring i deres prosjekter, først og fremst innenfor industri.

– Dette er en unik avtale mellom to av landets ledende fagmiljøer innenfor henholdsvis prosjektledelse og fornybar energi og industriprosjekter. Vi ser fram et spennende samarbeid, sier Jan Eklund, direktør for Construction i Metier i pressemedingen.

– Som intern leverandør av prosjektledelse på tvers av Hydro sine forretningsområder er det viktig for Hydro Projects å ha et godt nettverk eksternt. Da kan vi balansere kapasitets- og kompetansebehovet vårt og sikre de beste tilgjengelige ressurser til Hydro sine prosjekter, sier Kristin Mørkved, leder for Projects i Hydro. Projects er en intern enhet som bistår Hydros virksomhetsområder med prosjektarbeid.

Tjenestene skal utføres der prosjektene til enhver tid er lokalisert. Avtalen gjelder for prosjekter i både Norge og internasjonalt.