Hvordan vil strømprisene slå ut på investeringene?

Strømprisene har nå over tid vært høye i store deler av landet, og prisene ser ut til å holde seg på dette nivået også en god stund fremover. Hvordan vil dette kunne påvirke investeringene i Sør-Norge i tiden fremover?