Hvordan vil rentehevingen påvirke oss?

Vi har over lang tid hatt så lave renter at veldig mange av boligkjøperne i dag ikke har opplevd det som kan kalles normale rentenivåer. Spørsmålet er hva som vil bli normalen fremover.