Hvor stort er omfanget av økonomisk kriminalitet? Nå skal det kartlegges

Det snakkes ofte om hvor enormt omfanget av økonomisk kriminalitet er og ikke minst i hvor stor grad arbeidslivskriminaliteten påvirker oss. Som regel dukker ordene mange milliarder kroner opp i slike sammenhenger. Men nå skal dette kartlegges - men settes det av nok ressurser?

Norge blir regnet som et av de tryggeste og mest velfungerende landene innen mange områder. Det er stor oppslutning om lover og regler, og kriminalitetsbildet er nokså oversiktlig og transparerent – og har et lite totalomfang i forhold til de fleste land vi kan sammenligne oss med. Det er likevel liten tvil om at det er mye økonomisk kriminalitet rundt om i landet, og dessverre er byggenæringen en av de næringen som definitivt er hardes rammet av dette. Økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminaliteten har lagt mørke skyer over dele av markedet innen denne sektoren. Alle er klar over problemet, og det er satt inn mange tiltak for å bekjempe utviklingen. Dette er ikke minst noe den seriøse delen av næringen selv har tatt tak i. Men dette er et krevende arbeid, og selv med felles ressurser fra trepartssamarbeidet, klarer man ikke nå slå ned på utviklingen i tilstrekkelig grad. Fortsatt foregår det for mye rundt om på landets byggeplasser. Det forekommer både over store deler av landet, og rammer både små og store aktører – og både private og offentlige byggherrer.

Men det finnes likevel ikke noen god nok totaloversikt over hvor stort problemet faktisk er. Og når man ikke kjenner omfanget av problemet godt nok vil det selvsagt også være utfordrende å sette inn de riktige tiltakene, og ikke minst vil man slite med å estimere omfanget av ressurser som må settes inn i arbeidet for å slå ned på utviklingen.

Nå melder NRK at Justis- og beredskapsdepartementet har bestemt seg for å bevilge to millioner kroner over ett år for å prøve å finne ut av nettopp dette. Dette er selvsagt positivt, og noe som vil kunne ha mye for seg. Det skulle selvsagt vært gjennomført for lenge siden slik at man kunne adressere problemet med mer presise tiltak for lenge siden, men det er bra man nå ønsker å få en bedre totaloversikt over hva som faktisk skjer.

Det er et stort område og en omfattende oppgave som venter de som skal utføre oppdraget. Det gjelder flere bransjer, og mange ulike sektorer innen i hver enkelt bransje. Byggenæringen alene har mange aspekter som det vil ta tid å gå nærmere inn på. Å bevilge to millioner kroner til dette arbeidet virker derfor altfor snaut – man må legge enda mye mer penger på bordet i en såpass viktig jobb. Og det må gjøres mer omfattende enn gjennom en spørreundersøkelse, som det er lagt opp til. Man må gå mye bredere ut. Skal man klare å få et godt nok totalbilde vil dette kreve flere ressurser og mer penger enn hva som nå ser ut til komme til denne oppgaven.

Det vil likevel helt sikkert kunne høstes nyttige erfaringer fra dette arbeidet, og dette er opplysninger som må brukes aktivt for å finne ut hvor tiltakene må settes inn, og i hvilken skala. Det er mange som vil vente spent på resultatet fra dette arbeidet, som vi håper vil komme i gang så raskt som mulig - og skje så bredt som mulig.