Hva nå Byggmesterforbundet?

Onsdag ble det klart. Et stort flertall på landsmøtet til Byggmesterforbundet vedtok innstillingen fra styret og melder seg ut av Byggenæringens Landsforening (BNL).

Utfallet på landsmøtet som ble gjennomført på Gardermoen var ikke uventet. Styret innstilte på dette, og hadde nok på forhånd gjort et solid arbeid med å både lodde stemningen blant medlemmene i forbundet sammen med administrasjonen. Det var ikke alle som var enige i vedtaket, men det var utvilsomt mange nok. Dermed er man kommet et god stykker lenger i en prosess som har pågått i Byggmesterforbundet, og dermed også innad i BNL-fellesskapet, en veldig lang periode allerede. Byggmesterforbundet mener at bygghåndverkinteressene ikke er ivaretatt i stor nok grad. Samtidig har man ikke klart å få snudd holdningen i BNL-fellesskapet til å tilfredsstille byggmestrene. Som kjent falt et forsøk på BNLs generalforsamling i fjor, der Byggmesterforbundet ønsket omorganisere og slanke BNL til kun å ivareta nåværende arbeidsgiverfunksjon og de tilhørende overenskomster. Dermed valgte forbundet å ta prosessen videre denne veien vi nå ser utfallet av.

Dermed blir prosessen nå at Byggmesterforbundet innen 1. juli melder seg ut av BNL, noe som da formelt vil tre i kraft fra årsskiftet. Samtidig ønsker Byggmesterforbundet å opprette en ny landsforening, som har arbeidstittelen NHO Bygghåndverk i NHO. Det kan bli en kronglete vei å få til dette. NHO har tidligere uttalt det er ikke er ønskelig med flere landsforeninger, heller omvendt. Vi er derfor spent på hvordan dette vil forløpe seg videre. Samtidig kan det også være slik at enkelte av medlemmene i Byggmesterforbundet ikke ønsker å bli på en slik vei, og dermed vil kunne finne muligheter via andre foreninger innad i BNL. Noen har også nevnt at Virke vil kunne være en mulighet.

Akkurat nå er det meste usikkert – og hva som skjer videre er det ikke noen fasit på nå. Man må selvsagt ha stor forståelse for at det ikke er alle som er fornøyde med hvilke gjennomslag man har fått gjennom i en stor «familie». I BNL er det 15 ulike bransjeforeninger, og det vil være både ulike behov og ønsker mellom disse aktørene. De har ikke samme behov eller krav til hva som trengs – hverken i en krevende koronasituasjon eller i mer «vanlige» tider. Hadde alle hatt de samme behovene kunne alle selvsagt vært en stor felles forening.

Det var viktig at man fikk landet en avgjørelse rundt denne saken nå. Det har slitt på samhørigheten i landsforeningen, og det er brukt mye krefter på å finne frem til felles gode løsninger – og denne typen prosesser er tunge å gå gjennom. Nå ble utfallet en utmeldelse, som vil få konsekvenser for begge parter. Vi tror dessverre også at dette er noe begge vil tape på. Byggmesterforbundet får helt sikkert noen fordeler ved å kunne sitte med begge hende på rattet selv, men de mister også mye gjennom kraften som ligger i BNL-fellesskapet. Men medlemmene mener altså at fordelene ved å stå alene oppveier kraften ved å stå sammen – og kunne tale med en felles stemme. Vi tror det kan bli vanskelig å nå gjennom med samme kraft som man har gjennom hele BNL, men Byggmesterforbundet mener de ikke når gjennom med sine synpunkter i tung nok grad, og det må resten av paraplyorganisasjonen dermed ta til seg.

Det skal bli spennende å se hvordan denne saken utspiller seg videre. Selve utmeldingen er nå vedtatt, selv om det gjenstår noen formaliteter. Nå går de ut, og BNL mister sin nest største medlemsorganisasjon. Det betyr selvsagt noe både med kraften og med tanke på ressurser. BNL vi merke dette, også økonomisk. Så får vi se om de andre organisasjonene går inn for å dekke noen av disse tapte inntektene, som vil kunne være nødvendig for å holde oppe et aktivitetsnivå som vi har i dag. Sett opp mot behovet, spesielt i disse tider, trengs det store ressurser for å dekke medlemmenes felles behov.

Det er tidligere sagt at Byggmesterforbundet har hatt dialog med andre håndverkerorganisasjoner innad i BNL med tanke på en felles satsing utenfor BNL. Vi vil tro Byggmesterforbundet vil se nærmere på dette nå, så får vi se om det også kan bli en realitet. Det vil selvsagt også kunne påvirke BNL ytterligere.

I et slik setting er det viktig at alle parter trekker pusten og ser hva man får tilbake uansett hvilken tilknytning eller organisering man velger å gå for. Det er også flere formelle konsekvenser av en utmeldelse, ikke minst opp mot tariffspørsmålene. Det vil også bli spennende å se hva NHO gjør i et slikt bilde. De neste ukene vil forhåpentligvis gi noen svar slik at man får fullført denne prosessen, på en best mulig måte for alle parter. Man trenger nå å få en ro i BNL-rekkene slik at man kan bruke alle ressurser på det viktige arbeidet som ligger foran en hel næring – hvordan man skal sikre stor nok aktivitet i månedene fremover – når ordrebøkene risikerer å bli i overkant slanke i kjølvannet av koronakrisen.