Hva bringer statsbudsjettet for byggenæringen?

Som vanlig har det kommet en god del budsjettlekkasjer - flere av disse påvirker også byggenæringen for året som kommer. Mandag får vi den foreløpige fasiten - da kommer statsbudsjettet for 2019.

Det har den senere tiden vært mye snakk om og kommet råd om at regjeringen bør bruke sparekniven på neste års budsjett – og det skal bli spennende å se hvordan dette vil kunne slå ut for byggenæringen. Nå er det ikke slik at regjeringen Solberg kommer til å legge frem et defensivt budsjett – men vi kommer nok ikke til å se de store økningene i de viktigste og tyngste postene i budsjettet. Det betyr at vi sannsynligvis ikke kan forvente de store økningen innen samferdselssektoren – skjønt lekkasjene tyder på at det ikke vil bli noen nedgang - men vi kjenner foreløpig ikke det totale bildet.

Det er heller ikke å forvente at veksten kan fortsette i samme takt som vi har sett de senere årene – men vi kan nok forvente at det høye nivået stabiliseres. Ifølge prognosemakerne skal anleggsbudsjettene fortsette å øke noe i årene som kommer – så at det høye nivået forsetter i lang tid fremover er det liten tvil om. Det kommer helt sikkert noen overraskelser også innen denne sektoren og det skal bli spennende å se hvilke prosjekter som blir tilgodesett med midler til oppstart – og om det er noen prosjekter og utbygginger som skyves lengre ut i tid.

Foreløpig omfatter lekkasjene blant annet en økning på satsingen på kollektivtransport og gang- og sykkelveier med 45 prosent, til 3,7 milliarder. Det settes av 391 millioner til bygging av Fornebubanen, og det er i tillegg satt av 27 milliarder kroner til ulike jernbaneprosjekter – noe som er 12 prosent mer enn i årets budsjett. Videre foreslås det over 1 milliard kroner til skredsikring av riksveier, samt 800 millioner kroner til skredsikring av fylkesveiene. Det legges også opp til en økning av bevilgningene til vedlikehold av riksveier med 400 millioner kroner, samt 25 millioner kroner til forsterking av bruer på fylkesveiene. Innen helsesektoren kommer det også midler; 118 millioner kroner og en låneramme på 1,7 milliarder kroner til nye Universitetssykehuset Nord-Norge i Narvik og et lån på 1,9 milliarder kroner til Hammerfest sykehus.

Mange er nok også spente på nivået vi kan forvente innen investeringsrammene til både Statsbygg, Forsvaret og andre store offentlige byggherrer.

Som alltid er det et forslag til statsbudsjett som blir lagt frem. Dermed er budsjettforslaget Siv Jensen og Erna Solberg og resten av regjeringen viser frem mandag ikke noen fasit på hvordan det endelige budsjettet blir sydd sammen. De store rammene ligger selvsagt fast – uansett hvilken regjering som styrer – men noen justeringer blir det før det endelige budsjettet for neste år blir vedtatt i Stortinget.

I år blir det ekstra spennende å se hvordan det endelige resultatet blir. Gjennom Krfs prosess med å finne ut hvilken blokk de skal tilhøre, er det et åpnet spørsmål hvilken regjering vi får til å gjennomføre og som til slutt vil få det avgjørende ordet med å spikre Statsbudsjettets siste justeringer. Vi vil tro Solberg og co forøker å blidgjøre Krf-erne rundt om i landet. For selv om partileder Hareide har valgt side – er det nå et voldsomst maktspill som foregår i Krf om hvor ferden deres skal gå videre. Dette vil i stor grad påvirke norsk politikk de neste par årene.

Dermed skal det bli spennende å se hva Siv Jensen drar opp av veska mandag morgen klokken 10.00 - og hvordan spillet om milliardene blir i ukene som kommer. Vi i Byggeindustrien følger selvsagt fremleggelsen av budsjettet tett på bygg.no.