Solveig Strand er ansatt som ny daglig leder i Ratio arkitekter. Foto: Ratio arkitekter
Solveig Strand er ansatt som ny daglig leder i Ratio arkitekter. Foto: Ratio arkitekter

Hun er ny daglig leder i Ratio

Solveig Strand tiltrådte 1.oktober som ny daglig leder i Ratio arkitekter AS.

Solveig Strand er sivilarkitekt og partner i Ratio. Hun har 23 års erfaring som arkitekt, hvorav de siste 16 årene i Ratio.

– Solveig er en svært dyktig og kompetent leder med stor faglig integritet. Hun har lang erfaring med å lede arkitektteam i komplekse prosjekteringsoppgaver, blant annet nybygg for Medisin og Helsefag ved Universitetet i Tromsø og Livsvitenskapsbygget for Universitetet i Oslo. Med Solveig Strand får vi en daglig leder med bred kunnskap om arkitektfaget og med solid forankring i vår organisasjon, sier styreleder i Ratio, Anette Svarliaunet, i en pressemelding.

– Jeg ser frem til å ivareta og videreutvikle Ratios posisjon som et ledende arkitektkontor med høy kompetanse på komplekse formålsbygg. Vi skal fortsette å fremme god arkitektonisk kvalitet i kombinasjon med effektive prosjekterings- og byggeprosesser. Kontoret har lenge hatt stort engasjement for miljø og bærekraft, og vi skal fortsette å styrke dette for å kunne levere det kundene og samfunnet vil være på jakt etter i fremtiden. Jeg ser frem til å videreutvikle de gode relasjonene vi har med brukere, byggherrer og samarbeidspartnere, sier Solveig Strand i meldingen.