Illustrasjon: Arkitema / Niels Nygaard
Illustrasjon: Arkitema / Niels Nygaard

Ratio, Arkitema, COWI og Asplan Viak videreutvikler Sykehuset Innlandet

Rådgiverteamet bestående av Ratio arkitekter, Arkitema, COWI og Asplan Viak har vunnet oppdraget for konseptfasen for videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF.

Det skriver teamet i en pressemelding torsdag.

Oppdragsgiver er Helse Sør-Øst RHF, med Sykehusbygg HF som byggherre. Konseptfasen skal inneholde utarbeidelse av hovedprogram og konseptuelle løsninger for ny sykehusstruktur. Løsningsalternativene «Nytt Mjøssykehus» og «Null pluss» skal, ifølge pressemeldingen, utredes likeverdig, og teamet skal også belyse muligheter for etappevis utvikling.

De skal ferdigstille konseptfasen allerede ved utgangen av 2022. Oppdraget omfatter også opsjon for forberedelse til forprosjekt.

– Vi er stolte og glade for å ha fått dette oppdraget, og takker Helse Sør-Øst og Sykehusbygg for tilliten. Det er satt klare ambisjoner for design, nytenkning og innovasjon for prosjektet. Dette ser vi på som et unikt utgangspunkt for å kunne skape verdier, entusiasme og eierskap til videreutviklingen av Sykehuset Innlandet, sier Solveig Dahl Grue, daglig leder i Ratio arkitekter.

– Det er viktig å skape en arbeidsform for medvirkningsprosessen som helseforetakets ansatte kan kjenne seg komfortabel med. Rådgiverteamet vil bistå med å etablere en god samarbeidskultur i medvirkningsprosessen, med vekt på formidling av metode og funn og bruk av BIM-modell og visualiseringer, kommenterer Arkitema-partner Wilhelm Berner-Nilsen.

Ratio arkitekter og Arkitema skal ivareta arkitekturprosjekteringsfaget, som inkluderer brukerprosess, funksjonsplanlegging og konseptutvikling. Asplan Viak stiller med landskapsarkitekt og til øvrige utomhusfag, og COWI stiller med de tekniske ingeniørfagene, samt miljø og bærekraft. Rådgivningsteamet har også tilknyttet seg Bygganalyse som underleverandør på kalkyler, heter det i pressemeldingen.