Foto: Gorm Kallestad / NTB

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Høyesterett med delvis opphevelse av dom i entreprisesak

Høyesterett kom fredag med en domsavsigelse rundt en plunder og heft-sak som mange i byggenæringen har ventet på.