Holmestrand-ordfører Alf Johan Svele (H): Foto: Arve Brekkhus

Holmestrand-ordfører: Staten må betale for vei

Holmestrands ordfører vil ha en permanent løsning for omkjøring når E18 gjennom Vestfold stenges.

På grunn av stengingen som følge av den ødelagte Skjeggestadbrua, kjører 5.000 flere biler per døgn gjennom sentrum av Holmestrand. Ordfører Alf Johan Svele (H) håper at situasjonen kan løse seg gjennom at brua i nordgående retning er uskadd og kan ta unna trafikken. Hvis ikke det skjer, krever han ytterligere tiltak.

– Da må vi gå i dialog med både Vegvesenet og departementet om ytterligere trafikksikkerhetstiltak på kort sikt. Og så må vi antakelig finne en løsning som er bedre enn den vi har nå på lang sikt, for dette har skjedd før – i 2006 med raset i Hanekleivtunnelen. Så å ha en omkjøringsvei som er rigget for den trafikken som er der nå, er vi antakelig nødt til å ha, sier ordføreren til NTB.

Han ser for seg to alternativer; enten at Holmestrandstunnelen gjøres i stand for trafikk igjen eller at veien gjennom Holmestrand sentrum legges om, blant annet til den nåværende jernbanetraseen.

– Hvis dette er en beredskapsvei for en europavei eller riksvei, må staten betale brorparten, understreker ordføreren.