Hole Glass. Arkivfoto: Ole Harald Dale

Hole Gruppen og Hole Glass konkurs

Styret i Hole Gruppen AS har torsdag vedtatt å begjære oppbud for holdingselskapet Hole Gruppen AS og datterselskapet Hole Glass AS.

- Vedtaket kommer etter en periode med sterk vekst i gruppen, etablering av datterselskaper i Florø, Åndalsnes og Odda, kombinert med sviktende lønnsomhet i store prosjekter, skriver styreleder Arne Selvik i en pressemelding.

Datterselskapet Hole Lås AS har hatt en periode med moderat vekst og tilfredsstillende lønnsomhet. Driften i Hole Lås AS fortsetter som vanlig. Ifølge Bergens Tidende skylder selksapene rundt 45 millioner kroner.

Det er i dag 125 ansatte i Hole Gruppen, som blir direkte eller indirekte berørt av konkursen. Ingen av disse er oppsagt. Omsetningen i konsernet i 2016 forventes å ende på 160 millioner kroner.

Selvik forteller til Bergensavisen at de jobber med banken og bebestyrer for å få til en løsning. Dersom de ikke lykkes vil rundt 90 ansatte få oppsigelser. Dette gjelder de som er ansatt i Hole Glass, mens Selvik forteller at datterselskapene i Florø, Odda, Åndalsnes og Hole Lås vil bestå.

Av større prosjekter i gruppen er glassfasader, innvendig glass og låssystemer i den nye flyplassterminalen på Flesland, holdeplassene på Bybanen, samt lås- og glassarbeider på det nye barnesykehuset (BUSP) på Haukeland Universitetssykehus.

- Styrene arbeider tett med ansatte, kunder og leverandører i denne vanskelige situasjonen. De ansatte har mottatt lønn ut oktober, og vil få dekket videre lønn og feriepenger gjennom den statlige lønnsgarantiordningen. I samarbeid med panthaver søkes det nå etter løsninger som kan sikre fortsatt drift for de ulike selskapene i gruppen. Dette arbeidet vil bli søkt videreført i samarbeid med bostyrer, fortsetter Selvik.