– Vi kommer ikke til å lansere en ny strategi i forbindelse med børsnoteringen, det er fortsatt slik at vi kommer til å vokse aller mest organisk som før, men en børsnotering gir oss nye muligheter vi tidligere ikke hadde, sier Egil Hogna. Foto: Norconsult

– Vi kommer ikke til å lansere en ny strategi i forbindelse med børsnoteringen, det er fortsatt slik at vi kommer til å vokse aller mest organisk som før, men en børsnotering gir oss nye muligheter vi tidligere ikke hadde, sier Egil Hogna. Foto: Norconsult

Hogna om børsnotering: – Kan gjøre større oppkjøp

Børsnoteringen av landets største rådgiver begynner nå å nærme seg, og Norconsult-sjef Egil Hogna peker på at dette kan gi dem mulighet til å gjennomføre større oppkjøp enn tidligere.