F.v.: Konsernsjef Jimmy Bengtsson sammen med prisvinnerne Anders Haugen Moen, Ole Jonny Hvitås, Magnus Sutherland Kristensen og Leif Inge Skogseth fra Veidekke Bane. Foto: Veidekke

F.v.: Konsernsjef Jimmy Bengtsson sammen med prisvinnerne Anders Haugen Moen, Ole Jonny Hvitås, Magnus Sutherland Kristensen og Leif Inge Skogseth fra Veidekke Bane. Foto: Veidekke

HMS-pris til Veidekke Bane

Veidekkes skandinaviske HMS-pris for 2021 gikk til Veidekke Bane.

De fikk prisen for sitt HMS-arbeid på et stort vedlikeholdsprosjekt for Bane Nor på jernbanen mellom Asker og Drammen. Prisen ble delt ut av konsernsjef Jimmy Bengtsson på Veidekkes ledermøte i Oslo tirsdag.

– De siste årene er antall skader i Veidekke betydelig redusert, og i 2021 hadde konsernet for første gang i selskapets historie ingen alvorlige skader, heter det i en pressemelding.

– Jeg er imponert over vår baneavdelings meget solide HMS-arbeid i et utfordrende prosjekt med betydelig risiko, og vår de er uten tvil verdige prisvinnere. Jeg er samtidig stolt over det solide forbedringsarbeidet som vår HMS-organisasjon har gjennomført, og driver, sammen med alle ute i prosjektene våre som hver dag arbeider for at Veidekke skal bli et enda tryggere sted å jobbe, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson i meldingen.

Veidekke Bane er en landsdekkende entreprenør innen fornyelse og vedlikehold av jernbaner og sporveier. Prisen ble mottatt for HMS-arbeidet i forbindelse med etablering av nytt kontaktledningsanlegg på jernbanestrekningen fra Asker til Drammen (inkludert Lieråstunnelen).

– I dette prosjektet har vi gjennomgått våre HMS-rutiner meget grundig og sørget for ekstra tett samarbeid mellom alle involverte. Disse rutinene har etter hvert forplantet seg i resten av baneavdelingen og gitt oss verdifulle erfaringer og kunnskap som vi tar med oss til nye prosjekter, sier leder i Veidekke Bane Magnus Sutherland Kristensen.

Kandidatene til Veidekkes skandinaviske HMS-pris nomineres gjennom en intern konkurranse i de ulike enhetene i Veidekke i Norge, Sverige og Danmark. De to andre finalistene var prosjektet for bygging og rehabilitering av Sandefjord videregående skole, og Veidekke Byggservice i Sverige.