Hilde Vatne, fungerende administrerende direktør i JM. Foto: Werner Anderson

Hilde Vatne, fungerende administrerende direktør i JM. Foto: Werner Anderson

Hjemmekontor påvirker hvordan folk vil bo i fremtiden

Hjemmekontor påvirker både hvor og hvordan folk ønsker å bo i fremtiden. En ny undersøkelse gjennomført av Kantar viser at flere er villig til å flytte ut av bykjernen, flere vil bo mer miljøbevisst og at smarte løsninger i boligene vektlegges mer enn før.

Boligutvikleren JM lanserte nylig Nordisk boligbarometer 2021. Rapporten er basert på en befolkningsundersøkelse gjennomført i Norden, og kartlegger blant annet hvordan nordmenn ønsker å bo i fremtiden.

Ifølge en pressemelding viser denne rapporten at norske forbrukere mer nå enn før verdsetter digitale sikkerhetssystemer, lysregulering, temperaturstyring, solskjerming, samt styring av strømforbruk i hjemmet. Hovedprioriteten blant nordmenn er at teknologien skal bidra til å redusere energiforbruk og bidra til besparelser for husholdningene.

Hjemmekontor og smarte teknologi
Ifølge rapporten går det også et tydelig skille mellom de som har og de som ikke har hatt hjemmekontor det siste året. Blant de som har jobbet hjemmefra under pandemien oppgir 18 prosent av respondentene i Norge at de ønsker å prioritere flere rom neste gang de kjøper bolig. Blant de som overhodet ikke har hatt hjemmekontor er andelen så lav som seks prosent.

Smarte hjem har også blitt mer attraktive etter pandemien. Dette gir spesielt utslag i aldersgruppen 16-35 år samt de som bor i Oslo og omegn. I Oslo-regionen sier over 47 prosent sier at de vil prioritere smart teknikk foran tradisjonelle teknologiske innretninger.

Om undersøkelsen

Nordisk boligbarometer 2021 er en rapport lansert på initiativ fra boligutvikleren JM. Rapporten bygger på befolkningsundersøkelse gjennomført mars 2021 i Norge, Sverige og Danmark av Kantar Sifo.

Undersøkelsen kartlegger holdningene til 4500 respondenter; 1500 personer i hvert enkelt land. I tillegg har 10 eksperter innenfor arkitektur, bærekraft, tekniske innovasjoner og byggeprosesser blitt intervjuet.

I Boligbarometeret for 2021 er det lagt sælig vekt på hvilke nye prioriteringer og preferanser som har vokst frem som følge av pandemien, etterspørsel etter miljøvennlige og helsefremmende boliger og fremtidens behov for smarte løsninger.

Hilde Vatne, fungerende administrerende direktør i JM Norge, mener at dette viser at boligbyggeren må bygge både grønnere og smartere hjem som dekker behovene for fremtidens boliger.

– Koronapandemien har utvilsomt fått konsekvenser, både for hvor og hvordan nordmenn ønsker å bo. Det betyr at vi må forberede oss på at fremtidens boliger må moderniseres i samsvar med klimaomstilling og teknologisk utvikling, sier Vatne.

Mer plass blir viktigere
Etterspørselen etter stabilt internett som følge av at hjemmekontor har blitt normen for mange nordmenn. På spørsmål om hvilken smartfunksjon som er viktigst svarer de fleste raskt og stabilt internett. Dette er av høyest prioritet i samtlige nordiske land (63 prosent i gjennomsnitt, og 68 prosent i Norge).