Diversitas arrangerte fredag toppledersamling for bygg- og anleggsbransjen.

Historisk toppledermøte for mangfold og kjønnsbalanse

Diversitas-nettverket samlet fredag toppledere fra 20 av de største bedriftene i bygg- og anleggsnæringen, for å sette mangfold og kjønnsbalanse på agendaen.

– Vi har samlet de viktigste aktørene i bygg- og anleggsbransjen. Det er første gang disse topplederne sitter sammen i et møterom og diskuterer denne problemstillingen. Det gjør møtet historisk, og det er jeg veldig stolt av, sier Metha Marie Leonhardsen, organisasjonssjef i Mesta og initiativtaker til Diversitas-nettverket.

Diversitas ble startet opp våren 2019 etter at flere aktører innen bygg- og anleggsbransjen var samlet hos Mesta, for å diskutere bransjens felles utfordring med å rekruttere og beholde kvinner. Målet har siden vært å være Norges ledende nettverk for mangfold og kjønnsbalanse i næringen.

Leonhardsen mener den store oppslutningen viser at nettverket er et etterlengtet initiativ, og sier det er gledelig at topplederne involverer seg.

– Vi ønsker å være en paraply for bransjen, og jobbe for mangfold og kjønnsbalanse. Men skal vi gjøre en forskjell må vi starte fra toppen. Vi må få arbeidet vårt for mangfold og kjønnsbalanse forankret i toppledelsen , slik at vi kan fortsette arbeidet og i enda større grad, sier hun, og legger til:

– Da kan vi bidra til holdningsendring, for det er det et veldig stort behov for. Det er kun 8 prosent kvinner i bransjen, og vi rekrutterer bare fra halve befolkningen. Samtidig skjer det mye ubevisst diskriminering – også fra toppene. Det er for lite kunnskap om dette, og det vil vi gjøre noe med.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

– Må ta tak i dette

Leonhardsen sier hun er godt fornøyd med engasjementet under møtet, og Diversitas nå skal ferdigstille en avtale hvor bedriftene forplikter seg til å jobbe målrettet med problematikken.

Konsernsjef Eirik Gjelsvik i BackeGruppen har tidligere uttalt at det hersker en utpreget mannskultur på norske byggeplasser, som medfører at mange av kvinnelige kolleger ikke trives. Han har engasjert seg for likestillingen i byggenæringen og holdt i januar foredrag på BNL-konferansen «Hvordan få flere kvinner til å velge byggenæringen?».

– Samlingen hos BNL er bakgrunnen for møtet i dag. Det satt 80 prosent kvinner i salen, men knapt noen toppledere dukket opp. Mesta tok da initiativ til Diversitas, og jeg var med på det. Målet i startfasen har vært å samle topplederne i bransjen, og her er vi i dag. Mens jeg var skuffet i januar, er jeg ditto fornøyd i dag, sier han til Byggeindustrien.

Gjelsvik håper at dagens møte er starten på et skifte.

– Jeg kan fort bli mistenkt for å snakke ned byggenæringen, fordi jeg påpeker svake områder som mannskultur. Men skal vi lage grobunn for en god fremtid, må vi ta tak i dette, sier han og legger til:

– Det er definitivt en stor skjevfordeling mellom kvinner og menn i bransjen. Det tar tid å endre den, men jeg opplever at det blir stadig mer bevissthet rundt temaet. Det skjer mye innen dette temaet, og jeg er optimist.

– Mangfold lønner seg

Han deltok i en paneldebatt under møtet med blant andre administrerende direktør Marianne Bergmann Røren i Mesta og konsernsjef Jimmy Bengtsson i Veidekke.

– Jeg synes det er fantastisk positivt at bransjen ønsker å jobbe sammen for å bedre mangfoldet og kjønnsbalansen i næringen. Situasjonen i dag er ikke tilfredsstillende, og det er mange tiltak som må gjøres, sier hun til Byggeindustrien.

– Jeg mener det er viktig å sette fokus på at mangfold lønner seg. Mangfold bidrar til verdiskapning, mer spennende arbeidsplasser og kreative løsninger. Det er viktig at bedrifter ikke bare blir opptatt av dette for å vise til tall over hvor mange kvinner de har ansatt. Det må satses på å skape en kultur, hvor mangfold får lov til å virke. Det har jeg veldig tro på, sier hun.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Har tro på endring

Administrerende direktør Kari Sandberg i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) sier hun er veldig glad for at så mange toppledere viser interesse for temaet.

- Det er helt nødvendig at arbeidet med mangfold begynner med toppledelsen, og derfra sprer seg videre i organisasjonen. Jeg synes derfor det er kjempespennende med denne historiske toppledersamlingen. Vi i EBA vil jobbe sammen med nettverket i det videre arbeidet, og se hvordan vi kan bistå bedriftene. Jeg har tro på at vi vil se en stor endring når vi sitter her igjen om to og tre år, sier hun.

Sandberg sier mange av medlemsbedriftene i EBA allerede har høyt fokus på temaet.

- Det er har skjedd mye på området det siste året. Mange bedrifter har satt i gang eget arbeid, og blitt overrasket over at det ikke er bedre stelt ute på prosjektene. Det er mye gråsoneproblematikk, det skjer mye ubevisst diskriminering av personer med annen etnisk bakgrunn eller kjønn, sier hun.