Rune Flygel (fra venstre), Almar Markussen, Wen Deng, Stig Zachariassen, Atle Ernstsen, Finn Hansen, Lisbeth Pedersen og Reidar Schille. Foto: HeatWork

Het oppfinnelse fra HeatWork

Oppvarmingsspesialisten HeatWork har lansert en nyutviklet varmeveksler de har brukt seks år på å utvikle.

Det skriver HeatWork i en pressemelding mandag.

Det har tatt mer enn seks år og betydelige ressurser å utvikle den nye varmeveksleren CliWi, skriver HeatWork i meldingen. Teknologien skal ha stor effektivitet, og gir mulighet til veksling av energi i de fleste variasjoner.

CliWi fra HeatWork. Foto: HeatWork

I motsetning til dagens teknologi, som har sin opprinnelse i radiatoren som ble oppfunnet på 1850-tallet, bygges CliWi, ifølge pressemeldingen, på fleksible, modulbaserte enheter. Dette skal, ifølge produsenten, gi en mer effektiv energioverføring.

Ifølge pressemeldingen, skal tilpasningsmulighetene i det modulbaserte systemet være gode, og HeatWork skriver at mulighetene omtrent skal være uendelige.

HeatWork lanserer samtidig den første produktserie basert på CliWi.

Her er det snakk om varme, kjøling, luft og uttørking i samme system, for blant annet industri-, bygg- og anleggssektoren, heter det i pressemeldingen.