Herbert Dreiseitl sier blågrønne prosjekter, hvor man kombinerer parker og vannanlegg, skaper mer miljøvennlige byer som takler overvann bedre enn i dag.

Herbert Dreiseitl i Rambøll: Slik vinner vi kampen mot overvann

Herbert Dreiseitl, som har høstet utallige priser for arbeid med overvannshåndtering, trakk fullt hus hos Rambøll da han holdt foredrag om overvann og blågrønne løsninger.

Over 130 publikummere møtte opp da tyske Herbert Dreiseitl og østeriske Bettina Wanschura fra Rambølls Liveable Cities Lab, og danske Jens Christian Riise fra Rambøll Water besøkte selskapets lokaler på Skøyen.

Dreiseitl, som både har tittel som landskapsarkitekt, urban planlegger og vannkunstner, sier at fokus på overvann og blågrønne løsninger øker i takt med klimaendringene og økte nedbørsmengder.

- Alle byer rundt om i verden er strategisk plassert i nærheten av vann, og vil derfor få større og større utfordringer framover. Det blir mer ekstremvær og byene må derfor bli mer fleksible og motstandsdyktige. Vi kan ikke løse alle overvannsutfordringene med systemer under bakken. Løsningene må være bedre integrert rundt om i byene, sier han til Byggeindustrien.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Over 130 publikummere møtte opp for å høre tyske Herbert Dreiseitl holde foredrag om overvann og blågrønne løsninger.

Parker mot flom

Dreiseitl har jobbet i en årrekke med blågrønne strategier, og har gitt ut en rekke publikasjoner og holdt utallige foredrag om temaet. Han har høstet internasjonale priser for blågrønne løsninger i storbyer over hele kloden.

Prosjektene hans kombinerer parkanlegg og grønne løsninger - som blant annet beskytter mot støv og annen forurensing - med vann og kanaler - som beskytter mot overvann. Dreiseitl er også kunstner og er opptatt av at prosjektene er både vakre og funksjonelle.

- Vårt fokus er kombinere byplanlegging, landskapsarkitektur og vannhåndtering. Vi vil skape offentlige møteplasser med grønne parksystemer og blå vannsystemer, som både beskytter mot flom og overvann og bidrar til bedre livskvalitet og mer miljøvennlige byer, sier han.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Tanner Springs Park i Portland i USA er et av Dreiseitls prisvinnende blågrønne posjekter.

Kollega Bettina Wanschura sier at byrom med blågrønne løsninger øker interaksjonen mellom mennesker og natur.

- Flere som bor i byer ønsker å være mer i naturen. Vi ser generelt mange positive konsekvenser av disse prosjektene. I Asia ser vi for eksempel at parkene blir aktivt brukt til å trene i. Forskning viser også at grønne og levende bymiljøer bedrer innbyggernes trivsel og livskvalitet, mentale helse og fellesskapsfølelsen til samfunnet, sier hun.

Økt fortetting

Dreiseitl trekker fram utviklingen av havneområdet i København, industribydelene Arkadien Winnenden i Tyskland og den prisvinnende Bishan Ang Mo Kio Park i Singapore, som eksempler på blågrønne prosjekter som har ført til mer bærekraftige byer og mer livsglede blant innbyggere.

Likevel er det flere eksempler på byer som går motsatt vei. Dreiseitl sier økende fortetting fører til mindre naturlig areal for infiltrasjon og drenering av overvann.

- Byene blir tettere befolket, og det settes av for lite områder til vann og grønne lunger. Storbyene i verden blir stadig mer grå, og mennesker okkuperer stadig større grønne områder, sier han.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Blågrønt prosjekt i Singapore.

Samtidig er infrastrukturen som håndterer regn og overvann, som rør og kanaler, ofte gamle og utdaterte.

- Vi ser det i flere byer, både i Europa, Asia og USA. Systemene har ikke god nok kapasitet til å takle stadig større nedbørsmengder. De gamle systemene filtrerer heller ikke vannet, men leder heller skittent og forurenset vann direkte ut i fjorden, sier han og legger til:

- Vi mener derfor vannhåndteringen må integreres i byplanleggingen på en langt bedre måte enn i dag. Beslutninger om overvann og biologisk mangfold må tas så tidlig som mulig i byggeprosesser.

Kollega Jens Christian Riise sier en viktig utfordring framover er å involvere politikere og samarbeidspartnere slik at blågrønne løsninger blir en naturlig del når det planlegges nye veier og bygg

- Vi må ha en felles visjon om hvor vi skal, sier han.