På denne tomten utenfor Asker sentrum skal OBOS etter planen bygge rundt 200 boliger. Foto: Dmitry Tkachenko
På denne tomten utenfor Asker sentrum skal OBOS etter planen bygge rundt 200 boliger. Foto: Dmitry Tkachenko

Her vil OBOS bygge rundt 200 leiligheter med sosiale boformer

OBOS har kjøpt en tomt på Høn i Asker med plass til rundt 200 leiligheter. Minst 20 prosent av boligene skal tilpasses spesielt for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og prosjektet utvikles med en rekke sosiale tillegsfunksjoner.

I samarbeid med Asker kommune skal OBOS utvikle et helt spesielt prosjekt med blant annet bofellesskap, store fellesarealer, treningsrom, urban dyrking og bocciabane, skriver boligbyggeren i en pressemelding fredag.

– Her skal vi i tett samarbeid med kommunen, nærmiljøet og OBOS-medlemmene utvikle et boligområde med sosiale løsninger og høye miljøambisjoner. Nå ser vi fram til at arbeidet med detaljreguleringen starter slik at vi kan sette i gang å bygge, sier konserndirektør Ingunn Andersen Randa i OBOS.

I forbindelse med utviklingen av området har Asker kommune og Høn sameie lagt ut 40 mål for salg med plass til 500 til 600 boliger. I tillegg til boliger skal det blant annet utvikles et nærsenter med barneskole, barnehage, idrettsanlegg og torg.

Sosiale boformer

OBOS har nå kjøpt en av tomtene på Høn rett utenfor Asker sentrum. Kjøpet er betinget av at formannskapet endelig vedtar salget på sitt møte 2. mai.

– Dette er et stort og viktig neste utbyggingstrinn for Asker sentrum og Asker kommune. Vi vil med dette få flere etterlengtede og sentrumsnære boliger. Vi er glade for at OBOS nå kommer inn, og vi opplever at de har respondert veldig positivt på kommunens ønsker og krav om alternative boformer, sier ordfører i Asker kommune, Lene Conradi, i pressemeldingen fra OBOS.

På den drøyt elleve mål store tomten skal det etableres et prosjekt med nye, sosiale boformer og ulike fellesskapsløsninger. Reguleringen legger opp til variert blokkbebyggelse på fem til seks etasjer.

Minst 40 av de rundt 200 boligene skal være spesielt tilpasset mennesker med nedsatt funksjonsevne. OBOS legger også opp til treningsrom, felles oppholdsrom med kjøkken og uteområder med blant annet orangeri, bocciabane og lekeplass. De sosiale fellesfunksjonene skal være tilgjengelig for alle beboerne.

Åtte av boligene skal utvikles som et privat bofellesskap med felles allrom og kjøkken og med enkel tilgang til det tilrettelagte uteområdet.

Byggestart i 2026

OBOS tar også sikte på å tilby en betydelig andel av boligene i prosjektet med boligkjøpsmodeller som Bostart og Deleie, heter det i pressemeldingen.

I den grad det er praktisk og økonomisk gjennomførbart skal husene bygges i materialer som massivtre og lavkarbonbetong, skriver OBOS. Minst 30 prosent av energibruken skal være fra fornybare kilder som jordvarme og solceller.

Planleggingen av det nye prosjektet er helt i startfasen, men går alt etter planen kan byggingen starte i 2026.