OBOS-sjef Daniel Kjørberg Siraj. Foto: Trygve Indrelid.
OBOS-sjef Daniel Kjørberg Siraj. Foto: Trygve Indrelid.

OBOS varsler om lavere aktivitet i et avventende marked

OBOS solgte 430 boliger i første kvartal til en verdi av 2,1 milliarder kroner, men det er lavere enn på samme tid i fjor. Samtidig satte OBOS i gang bygging av 431 boliger og har nå 7.402 boliger under bygging.

Totalt har OBOS boliger til en verdi av 37,9 milliarder kroner under bygging ved utgangen av mars. På samme tid i fjor hadde man solgt 1 278 boliger per første kvartal.

- Salget er i første kvartal markert ned sammenlignet med fjoråret. Det er som forventet, vi opplever at kjøperne er avventende. Det er helt forståelig sett opp mot den kraftige renteoppgangen vi har sett, kraftig prisvekst, og utsikter til at renten trolig vil settes opp noen ganger til før vi eventuelt når en topp, sier konsernsjef i OBOS Daniel Kjørberg Siraj i en pressemelding.

- En undersøkelse vi har gjort blant våre medlemmer viser at ca. halvparten av de som har tenkt å flytte på seg den nærmeste tiden har endret planer; enten ved å utsette kjøp, forsøke å selge før man kjøper ny bolig eller velge en rimeligere bolig, legger han til.

Salget på 431 boliger i første kvartal ligger like fullt noe over OBOS sin prognose.

- Det er et lite lyspunkt, salget har ikke vært så trått som vi fryktet på tampen av fjoråret, med unntak for Sverige der situasjonen er blitt mer krevende enn vi forutså. Det sagt så er det hevet over enhver tvil at markedet vil være krevende gjennom hele 2023 og også inn i 2024. Vi håper at visningshelgen den kommende helgen vil få enda flere til å hoppe ned fra gjerdet, sier Siraj.

I takt med et mer krevende marked har OBOS redusert igangsettingen av boliger, men antallet boliger under produksjon ligger fortsatt på et nær historisk høyt nivå på 7.402 boliger, hvorav 67 prosent er solgt.

- Salgsgraden totalt sett er på et godt nivå, men på de nyere prosjektene er det mer krevende. Vi bør ha en salgsgrad på i alle fall 50 prosent på et prosjekt før vi setter i gang bygging. Antallet salgsstarter og igangsettinger er redusert i første kvartal, i takt med at vi opplever markedet som avventende og at vi må justere risikoen vi tar deretter. Vi har fortsatt et veldig høyt antall boliger under bygging og med mulighet til å kjøpe på gunstigere vilkår for boligkjøpere, sier Siraj.

Det jobbes fortsatt systematisk med å klargjøre prosjekter for salg og byggestart i alle OBOS sine markeder i Norge og Sverige. Nylig ble reguleringsplaner for ca. 800 boliger i Oslo sendt til politisk behandling. Planene er omforent med plan- og bygningsetaten slik at det burde danne grunnlag for rask saksbehandling, mener boligbyggeren.

Etterspørselen etter OBOS sine boligkjøpsmodeller Bostart og Deleie var høy i 2022, og det fortsetter inn 2023. Det ble solgt 84 boliger med boligkjøpsmodeller totalt, og i region Stor Oslo utgjorde Bostart og Deleie hele 55 prosent av det totale salget.