Her ønsker Logicenters å utvikle et nytt logistikkanlegg på opptil 13.500 kvadratmeter.

Her vil eiendomsutvikleren bygge et nytt logistikkanlegg på 13.500 kvadratmeter

Logicenters har gjort et stort tomtekjøp i Vestby og trapper opp satsingen i Norge.

Tomten er på 27.000 kvadratmeter og ligger sentralt i Vestby Næringspark.

Her har Logicenters, som er eid av NREP, planer om å bygge ut et nytt logistikkanlegg på opptil 13.500 kvadatmeter.
- For Logicenters er det ikke bare viktig å etablere oss på geografisk strategiske steder for logistikk, men også å fortsette å styrke vår tilstedeværelse ytterligere i disse områdene. Det er nettopp det vi nå gjør gjennom dette grunnervervet. Vestby er godt egnet for logistikk og i umiddelbar nærhet til Oslo opplever vi at mange aktører anser området som attraktivt. Vi gleder oss veldig til å kunne utvikle videre logistikkanlegg av høy kvalitet i området, sier Jens Petter Hagen, partner i NREP Norge i en pressemelding.

Logicenters er allerede etablert i området gjennom en moderne logistikkeiendom på 44.049 kvadratmeter, samt en pågående nyutvikling av en 12.000 kvadratmeter stor eiendom som forventes å være ferdig i begynnelsen av 2021.