Denne byggeplassen i Oslo ble stengt etter besøk fra politi, Plan- og bygningsetaten, El-tilsynet og Arbeidstilsynet.Denne byggeplassen i Oslo ble stengt etter besøk fra politi, Plan- og bygningsetaten, El-tilsynet og Arbeidstilsynet.Denne byggeplassen i Oslo ble stengt etter besøk fra politi, Plan- og bygningsetaten, El-tilsynet og Arbeidstilsynet.

Her stengte politiet byggeplass i Oslo - flere beboere hadde allerede flyttet inn

En boligblokk under oppføring i Oslo hadde allerede flere beboere på plass, og politiet beskriver forhold som de karakteriserer som grove feil og mangler. Byggeplassen ble stengt, og flere arbeidere ble bortvist.

«Den alvorlige arbeidslivskriminaliteten (A-krim) ble først oppdaget av El-tilsynet. Forrige uke avdekket de ulovlig utført elektrisk arbeid ved en større boligblokk under oppføring i Oslo sentrum. De besluttet stans i utførelse av alt elektrisk arbeid. Samtidig reagerte de på at beboere allerede hadde flyttet inn i det som fremsto som en byggeplass», skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding på sine nettsider.

Torsdag forrige uke besøkte Oslo Politidistrikts A-krimkontrollører prosjektet Mariboes gate 14-16 sammen med Plan- og bygningsetaten (PBE), El-tilsynet og Arbeidstilsynet.

Ifølge politiet pågikk det da bygningsarbeid over hele bygget. Samtidig skal utbygger ha søkt om og fått godkjent brukstillatelse på omtrent halvparten av de totalt 33 leilighetene i bygget. Flere beboere skal ha flyttet inn. Politiet beskriver usikkerhet rundt rømningsveier, manglende brannslukning, manglende og tildekte branndetektorer og sprinkleranlegg.

Umiddelbar stans

«Avdekte feil og mangler på sikkerheten for beboerne var så grove at byggeplassen ble pålagt umiddelbar stans», skriver politiet.

Politiet varsler tilbaketrekning av brukstillatelser og skriver at det må omfattende dokumentasjon til før arbeidet kan gjenopptas.

El-tilsynet skal i tillegg ha avdekket mangler og farlige forhold som resulterte i stenging og plombering av el-anlegget i deler av bygget. Politiet skriver videre at de plomberte deler av bygget for å forebygge uautorisert arbeid og forhindre at beboere utsettes for livsfare.

Et 20-talls arbeidere skal i tillegg ha blitt bortvist fra byggeplassen.

‒ Egnet til å skape nødvendig frykt

Mariboes gate 14-16 bygges av entreprenør Slottsbygg for byggherre Brl M14.

Jens Peter Harbak er styreleder i borettslaget som er byggherre for prosjektet og samtidig daglig leder hos entreprenøren. Harbak bekrefter overfor Byggeindustrien at de fikk pålegg om å stenge byggeplassen forrige uke, og mandag denne uken mottok de også det formelle vedtaket. Han er dog ikke enig i politiets beskrivelse av prosjektet.

‒ Vi er svært forundret over karakteristikkene som det offentlige benytter seg av i saken før vi i det hele tatt har fått anledning til å kommentere påstandene. Dette har vi også meddelt kommunikasjonsavdelingen i PBE. Enkelte beskrivelser knyttet til rømningsveier, brannslukking, detektorer og sprinkleranlegg er beviselig feil, og utluftingen man her har gjort i det offentlige er etter vår oppfatning lite skjønnsom og åpenbart egnet til å skape unødvendig frykt hos beboerne. Vi har vanskelig for å forstå motivasjonen utover ren skadehensikt, sier han.

Denne påstanden fra utbygger mener Plan- og bygningsetaten blir feil.

‒ Faktum er at politiet la ut en nyhetsmelding på politiet.no fredag ettermiddag. Plan- og bygningsetaten besvarte deretter et spørsmål fra Vårt Oslo om saken, slik som vi normalt gjør når vi får henvendelser fra mediene. Å påstå at vi bringer saken ut i offentligheten i den hensikt å skade utbyggeren er dermed helt feil, sier kommunikasjonsdirektør Trude Luice Nedregård Isaksen i Plan- og bygningsetaten.

Første byggetrinn

Harbak forteller til Byggeindustrien at sprinkleranlegget i bygget har vært trykktestet uten avvik, og at enkelte detektorer og sprinklerhoder i områder hvor det har vært byggeaktivitet har vært dekket med deksler for å unngå skade. Han forteller videre at disse dekslene nå skal være fjernet.

Harbak sier videre at første søknad om brukstillatelse i bygget kun gjaldt første byggetrinn i prosjektet, og at dette dreide seg om 16 av totalt 25 leiligheter.

Forholder seg til stengningsvedtaket

I en epost til Byggeindustrien påpeker Harbak at «Arbeidstilsynet har oss bekjent ikke påpekt vesentlige HMS eller HSE avvik».

‒ Sikkerheten til beboerne har vært gitt høy prioritet og er ivaretatt fra første dag leilighetene er tatt i bruk. Både rømningsveier, brannslukking, detektorer og sprinkleranlegg har vært helt intakt. Mens byggearbeider pågår på dagtid har det midlertidig stått mindre mengder bygningsmateriell i små områder av gangarealet, som har blitt fjernet hver dag før arbeidstidens slutt. Dette er innenfor det som er helt vanlig ved pågående arbeider i et bygg med beboelse. Det har ikke vært registrert noen klage på byggevirksomhet eller på byggeplassen fra de innflyttede beboerne, fordi vi har stort fokus på å holde det ryddig og har egne ansatte som går rundt og rydder hele tiden. Det medfører riktighet at det har manglet plombering på enkelte branndører, men disse dørene kunne ikke låses og nøkkel var fjernet, i påvente av at vi skulle få levert plastdekslene som skulle monteres foran dørvrider. Altså var brannrømningsfunksjonen uinnskrenket, sier han.

Harbak forteller at de vil forholde seg til Plan- og bygningsetatens stengningsvedtak, men at de nå skal ha innsendt dokumentasjon om at brannsikkerheten på prosjektet er ivaretatt.

Han sier han ønsker en rask løsning på hva han beskriver som en unødvendig oppstått situasjon.