Det skal bygges ny storskole i Norde Ål på Lillehammer. Fem entrenører har levert tilbud. Foto: Jørn Hindklev

Fem vil bygge ny storskole på Lillehammer i samspillsentreprise

Fem entreprenører har levert tilbud på Lillehammer kommunes samspillsentreprise for nye storskole i Nordre Ål på Lillehammer.

Kringsjå og Ekrom barneskoler i Lillehammer skal slås sammen og det skal etableres en ny storskole på tomta til det som i dag er Kringsjå barneskole i Lillehammer.

Den nye storskolen vil bli dimensjonert for 588 elever og skal stå ferdig til skolestart 2019.

Fem entreprenører er prekvalifisert og etter at anbudsfristen for samspillsentreprisen gikk ut torsdag, har alle disse fem entreprenørene levert anbud.

Disse fem er Backe Oppland AS, Veidekke AS, Hent AS, Tronrud Mjøsbygg AS og Syljuåsen AS.

Lillehammer kommune har ambisiøse mål om å bli klimanøytrale i sine byggeprosjekter og Tore Bakke, prosjektleder i eiendomsavdelingen til Lillehammer kommune, opplyser at det står i konkurransegrunnlaget at kommunen har en ambisjon om å bygge den nye skolen i massivtre.

Prosjektleder Tore Bakke i eiendomsavdelingen til Lillehammer kommune. Foto: Jørn Hindklev

– Det eneste som er avgjort er tomtevalget og at skolen skal stå ferdig 1. august 2019. Entreprenøren som vinner anbudet vil få mulighet til å utvikle prosjektet. Det er ikke sikkert det blir et rent trebygg, det kan også bli en hybrid med flere materialvalg. Materialvalget vil også bli et kostnadsspørsmål, sier han.

Bakke opplyser at Lillehammer kommune arbeider for å kontrahere entreprenør for samspillsentreprisen i midten av februar.

– Timepris med påslag blir vektet 30 prosent i anbudsprosessen, mens kompetanse og nøkkelpersonell blir vektet 70 prosent, opplyser han.