Foto: Nye Veier

Her flytter Nye Veier et helt hus som stod i veien for ny E6

Et nesten 200 år gammelt hus i Soknedal i Trøndelag ble flyttet omtrent 50 meter fra det opprinnelige fundamentet da ny europavei skulle bygges gjennom tomten.

Det gamle huset til familien Vagnild i Soknedal i Midtre Gaudal kommune i Trøndelag stod i veien for nye E6 Ulsberg – Vindåsliene. Vanligvis ville huset blitt revet, men huseier Tormod Vagnild spurte om huset ikke heller kunne løftes ut av veien, skriver Nye Veier i en pressemelding.

En stor kran fra Nordic Crane løftet nylig hele huset omtrent 50 meter lenger opp i bakken.

– Det betyr mye for oss at vi kunne gjøre det på denne måten. Huset er fra 1800-tallet, og det kom inn i vår familie da mine besteforeldre på morsiden kjøpte det i 1928, sier Tormod Vagnild i pressemeldingen.

– Vi har stor respekt for at det dreier seg om folks hus og hjem, og vi ønsker alltid å komme frem til gode løsninger sammen med grunneiere. I dette tilfellet klarte vi faktisk å bevare huset til Vagnild ved å flytte det, sier Lars Håvard Verkland, seniorrådgiver grunnerverv i Nye Veier.

Multiconsult Norge og Link Arkitektur har nylig utarbeidet en mulighetsstudie om ombruk og flytting av bygg for Nye Veier. Studien konkluderer med at et vil være mer klimavennlig enn direkte ombruk av et gammelt bygg, men at ombruk og oppgradering vil gi reduksjon på klimagassutslipp. Størst gevinst får man ved ombruk og oppgradering av energiforsyningen med varmepumpe. Her beregnes en reduksjon i klimagassutslipp på elleve prosent.

Last ned hele rapporten her.

– At vi tar vare på eksisterende bygg, og kan forlenge levetiden på hus, sånn som i dette tilfellet, er derfor positivt for klimaregnskapet, sier Verkland.

Nye Veier har et mål om å kutte klimagassutslippene med minst 40 prosent i anleggsfasen.

Det er ikke alle hus som egner seg til denne typen flytting og ombruk, skriver Nye Veier i pressemeldingen. For Vagnild-familiens hus var det mulig fordi det var et solid tømmerhus.

Selve flyttingen tok bare en liten halvtime, men i forkant av dette har det vært planlegging og mye forberedende arbeid, heter det i meldingen.