Eikeli videregående skole i Bærum. Foto: Høine
Eikeli videregående skole i Bærum. Foto: Høine

Her er Peabs første store prosjekt med ombrukstegl

Gammel dansk teglstein har fått nytt liv i tilbygget til Eikeli videregående skole i Bærum. Peab har levert sitt første byggeprosjektet med ombruk av teglstein i stor skala.

Eikeli videregående skoles nybygg inneholder en idrettshall, med skolerom på toppen. Bygget skal sertifiseres som BREEAM Excellent, og er bygget som et plusshus med innovativ energilagring. Det vil si at skolen skal produsere mer strøm enn den forbruker.

– Dette er definitivt noe vi kommer til å se mer av i en tid med økende miljøambisjoner i byggebransjen, sier prosjektleder Ahmad Saade i Peab i en pressemelding.

Ifølge meldingen viser beregninger at løsningen på Eikeli sparer miljøet for over 100 tonn avfall og store mengder CO2 sammenlignet med bruk av ny teglstein.

De har brukt CE-sertifisert ombruksstein fra Danmark i prosjektet.

– Det er selvsagt en stor fordel for miljøet å gjenbruke gamle bygningsmaterialer. Det er enorme mengder bra stein som kastes i Norge hvert år, og som kunne ha blitt utnyttet – hvis det fantes bedre systemer for det. Slik det er i dag, er det mange aktører som ikke er klar over at det faktisk er et marked for brukt tegl. Jeg håper det vi har gjort på Eikeli vil være med å øke interessen og bevisstheten hos aktørene i byggebransjen, sier han.

Saade anbefaler ombruk av gammel teglstein i alle byggeprosjekter med høye miljøambisjoner. Men han understreker at dette må bringes inn tidlig i planleggingen:

– Det er viktig å gjøre grundige undersøkelser og hente inn folk med erfaring og kunnskap om bruk av ombrukstegl. Det er også viktig å være tidlig ute med å avklare byggherrens ønsker og forventninger, sier Saade.