Her er Norges første «Excellent» - sertifiserte bygg

Eiendomsselskapet Rom eiendom har reist landets første næringsbygg med BREEAM-NORs «Excellent»-stempel.

Rom eiendom ferdigstiller i disse dager nye hovedkontor for Gjensidige forsikring og NSB- konsernet like ved Oslo S, Norges største og viktigste kollektivknutepunkt. Byggene blir Norges første bygg med miljøsertifisering «Excellent» i BREEAM-NOR.

Dette skriver eiendomsselskapet i en pressemelding fredag.

Kontorbyggene i Schweigaards gate 21 og 23 er de første byggene i Norge som oppnår miljøklassifiseringen BREEAM-NOR «Excellent». Byggene har for øvrig vært pilotprosjekt i arbeidet med å få implementert den internasjonale bransjestandarden til norske forhold.

Skanska Norge står som samarbeidsentreprenør på begge bygg, og Lund Slaatto er arkitekter.

Det legges opp til at alle ansatte skal bruke kollektive transportmidler som tog, buss, trikk og t-bane til og fra jobb., og byggene har videre et betydelig antall sykkelparkeringsplasser for de ansatte.

– Schweigaardsgate 21 og 23 vil for alltid bli et forbilde i bærekraftig bygging. På rekordtid har prosjektene gått opp en løype hvor mange andre prosjekter har tatt følge, og kvalifisert for Norges første BREEAM-NOR sertifikater. Vi gratulerer alle som har bidratt i prosjekteringen med Excellent innsats, og fremtidens brukere med et bærekraftig bygg, sier Sverre Tiltnes, daglig leder i Norwegian Green Building Council (NGBC) i pressemeldingen fra Rom eiendom.

– Med den miljøstrategien Rom Eiendom har, og de miljømålene som ble satt tidlig i prosjektene Schweigaards gate 21- 23, er vi meget tilfreds med å ha oppnådd miljøklassifiseringen BREEAM-NOR Excellent., sier prosjektdirektør Eyvind Skaar i Rom eiendom.