Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Her er bygningsferien 2017

BNL og Fellesforbundet er enige om at den anbefalte bygningsferien 2017 legges fra mandag 10. juli til og med fredag 28. juli, altså uke 28,29 og 30.

Det skriver BNL i en melding på sine nettsider.

Partene understreker at plasseringen av bygningsferien er en anbefaling fra organisasjonene.

Fellesforbundets representant har innledningsvis følgende anmerkning:

«Når det gjelder feriefastsettelse sier ferielovens § 6 (1) at arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker eller deres tillitsvalgte, i god tid før ferien skal drøfte fastsettelse av feriefritiden.

For øvrig viste forbundets representant til ferielovens § 7 (2) som sier at restferie (7 virkedager) av arbeidstakeren kan kreves gitt samlet i ferieåret. Tilsvarende gjelder også den avtalefestede ferie, jfr. FOB bilag 7 pkt. B.»
Partene anbefalte deretter at ferien, bestående av 21 virkedager og 4 avtalefestede feriedager, plasseres på følgende måte:

  1. Påsken 2016: Tre feriedager lagt til mandag, tirsdag og onsdag i påskeuken 
  2. Fredag 26. mai 2016 
  3. Sommerferien 2016 15 feriedager fra mandag 10. juli til og med fredag 28. juli 
  4. Plassering av seks feriedager avtales lokalt

Det presiseres i meldingen på bnl.no at ferieplasseringen er en anbefaling fra organisasjonene, og bedrifter som ønsker en annen plassering av sommerferien ut fra lokale eller arbeidsmessige forhold, bør samordne ferieavviklingen lokalt i samarbeid med de lokale foreninger.