Illustrasjon: HENTIllustrasjon: HENT

HENT vant konkurransen om Blått bygg ved Nord universitet

Statsbygg har valgt HENT sitt løysingsforslag til Blått bygg ved Nord universitet i Bodø.

Det skriver Statsbygg i en pressemelding på sine nettsider.

– Vi er godt fornøyde med vinnerforslaget. Nå gleder vi oss til å utvikle det videre sammen med HENT og Nord Universitet, sier byggherredirektør Marius Tunstad i Statsbygg.

Løsningsforslaget til HENT var ett av to som ble levert i anbudskonkurransen for Blått bygg. Bygget er ment å sette universitetet i stand til å styrke den marine og helsevitenskaplige kompetansen i Nord-Norge.

Oppdraget omfatter et nybygg for fakultet for biovitenskap og akvakultur med et nettoareal på 5.000 kvadratmeter, og en ombygging av et frigjort bruttoareal på 1.680 kvadratmeter for fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

Kontraktssummen er på 315 millioner kroner før merverdiavgift.

Arbeidet med å utvikle vinnerforslaget til et ferdig forprosjekt vil pågå frem til sommeren, og byggestart avhenger da av at Stortinget bevilger midler til dette over statsbudsjettet, skriver Statsbygg.

Kontraktsformen for prosjektet er totalentreprise med løsningsforslag.