Avdelingsleder Kaj Jacobsen i HENT Byggfornyelse.

HENT skal totalrehabilitere Berg gård

HENT AS er tildelt kontrakten med å totalrehabilitere Berg gård som ligger vest i bydel Nordre Aker, nord for Ullevål hageby. Prosjektet skal gjennomføres som en generalentreprise.

Her skal det komme 20 omsorgsboliger, dagsenter samt barnehage for ca. 250 barn fordelt på 14 baser.

Byggherre er Oslo kommune ved Omsorgsbygg Oslo FK.

Det er et behov i bydelen for omsorgsboliger og dagsentervirksomhet. Fokus skal være på utviklingshemmede og eldre. Bydelen vil gjennom prosjektet utvikle et ressurssenter for forebyggende og rehabiliterende virksomhet blant eldre.

Oppstart er planlagt 1. september og bygget skal stå ferdig rehabilitert til barnehagestart sommeren 2016

Størrelsen på prosjektet er 5.000m2 og med kontraktsum for HENT er på ca. 79 millioner kroner.