Rådmann i Bardu kommune,Håvard Gangsås (f.v.), assisterende prosjektleder HENT Simen Borgås, tilbudsleder kalkulasjon og innkjøp HENT Jørgen Jørstad og konsernsjef i HENT Jan K. Jahren. Foto: HENT

HENT skal bygge ny barne- og ungdomsskole i Bardu

HENT skal bygge ny barne- og ungdomsskole på Setermoen i Bardu kommune.

Kontraktsverdien etter utløste opsjoner er cirka 360 millioner kroner.

Den nye skolen blir totalt på cirka 9.500 kvadratmeter og skal huse hele grunnskoletrinnet fra 1. - 10 klasse. I tillegg skal uteområdet på 40 dekar oppgraderes. Kommunen hadde videre sikret seg opsjon på 1.500 kvadratmeter tilbygg til Barduhallen, oppgradering energi til eksisterende hall, nytt sanitæranlegg samt ny kunstgress- og løpebane. Skolebygget skal tilfredsstille passivhus-standard og settes opp i stål/betong med tilhørende fasadeelementer. 

- Oppstart detaljprosjektering startet i uke 17, oppstart byggegrop uke 25 – med overlevering 22. november 2021.

- Mulige effekter av Covid19-pandemien har naturlig nok vært diskusjonstema underveis, men både byggherre og entreprenør er innstilt på at opprinnelig plan skal følges. Oppstår det nye utfordringer relatert til pandemien, vil dette behandles særskilt, heter det i en pressemelding.

- Bardu kommune har i mange år ventet på mulighetene til å få bygget et nytt skoleanlegg. Det fortjener både lærere og framtidas oppvoksende barn og unge. Kommunen trenger på alle måter et moderne og pedagogisk tilrettelagt skolebygg med tilhørende gode læringseffekter, sier rådmann Håvard Gangsås i meldingen. 

 – Samtidig vil kulturskolen få helt nye og forbedrede muligheter til å utvikle elevers kunstneriske evner, og vil få nye og bedre rammer for å gjennomføre kulturelle arrangementer med et større publikum. Skoleanlegget med de nye uteområdene, sammen med nye og eksisterende idrettsanlegg, vil bli en kompakt og integrert arena for læring, kultur og fysisk aktivitet for hele Bardu-samfunnet, legger Gangsås til.

- Dette har vært en tett og spennende konkurranse, og vi er svært fornøyd med at kommunen til slutt valgte oss til dette viktige oppdraget. Nå ser vi fram til en hektisk fase med detaljprosjektering og deretter et flere måneders langt og godt samarbeid med så vel byggherre som øvrige samarbeidspartnere, sier teamleder kalkulasjon og innkjøp i HENT Martin Pettersen.

Ill. A3 Arkitekter